Tvinger partene samme for å slåss mot spam

Nå må norsk IT og tele-bransjen bli enige om regler for bedre spam-fjerning. Hvis ikke de blir enige, kommer det lovpålegg.

Post- og Teletilsynet har nå invitert en rekke aktører fra norsk IKT-bransje for å diskutere seg frem til et sett med normer for hvordan bransjen skal jobbe for å redusere spam-problemet.

Internasjonalt ble det i 2004 iverksatt et arbeid gjennom opprettelse av arbeidsgruppen OECD Task Force on Spam. Fra norsk side bidro Post- og Teletilsynet og nå vil jobbe videre med dette arbeidet på nasjonalt plan.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i april i år og offentliggjorde det de kaller OECD Anti-Spam Toolkit på sin hjemmeside.

Blant anbefalingene i arbeidsgruppens rapport er det et forslag om å utvikle nasjonale bransjenormer for internettilbyderne, slik at de gjør en større innsats mot utbredelsen av spam.

Teletilsynet la frem denne problemstillingen for de norske internettilbyderne i 4. april i år og i en innstilling fra Justisdepartementet, med navnet "Når sikkerheten er viktigst", ble det fastslått at det kan bli aktuelt å pålegge internettilbydere å gjennomføre sikkerhetstiltak. Blant annet ble følgende tiltak anbefalt:

  1. At alle internettilbydere blir pålagt å levere sikkerhetsprogramvare som en del av

    internettabonnementet til privatpersoner

  2. At alle utstyrsleverandører av trådløse nett plikter å levere utstyret med tilfredsstillende

    sikkerhetsinnstillinger

Både Post- og Teletilsynet og Samferdselsdepartementet er innstilt på at tiltak nå må gjennomføres for å få bukt med spamproblemet. De holder døren åpen for at bransjen kan håndtere dette selv gjennom selvregulering, men gjør det samtidig klart at dersom det ikke lykkes vil det bli ny lovgivning på feltet.

Post- og Teletilsynet inviterer nå aktørene til det første arbeidsgruppemøtet. Det vil bli holdt i deres lokaler og derfra vil bransjen selv planlegge sine videre aktiviteter med Post- og Teletilsynet som observatør.

Til toppen