Tvinges til teleliberalisering

EU-kommisjonen nekter den greske regjeringen å utsette den planlagte teleliberaliseringen med mer enn tre år.

EU-kommisjonen nekter den greske regjeringen å utsette den planlagte teleliberaliseringen med mer enn tre år.

I en søknad til kommisjonen ba greske myndigheter om å få utsatt liberaliseringen til 2003, men dette ble nektet med den begrunnelse at det greske televerkets telenett var for dårlig og trengte en opprustning.

EU-kommisjonen mener at man trenger konkurranse i landets telemarked. Kommisjonen frykter at landets telemarked stagnerer om det statlige televerket, OTE, øker teletakstene for å bygge opp et bedre telenett på grunn av landets lave gjennomsnittsinntekt i landet.

Hellas får dermed den lengste overgangsperioden av alle EU-land, før landet forplikter seg til å åpne sitt innenlandske marked for fri konkurranse. Portugal og Irland får vente til 1. januar år 2000, Spania til 30. november 1998 og Luxembourg får vente til juli neste år.

Andre EU-land og Norge deregulerer telemarkedene sine 1. januar 1998.

Til toppen