TVNorge-eier vil kuppe radio-Norge

Scandinavian Broadcasting System er medspiller i søknaden på den ene konsesjonen i det digitale radionettet, men vil gjerne også inn på det norske analoge radiomarkedet. Selskapet vil ikke si om det er Radio 1 de snuser på.

Scandinavian Broadcasting System er medspiller i søknaden på den ene konsesjonen i det digitale radionettet, men vil gjerne også inn på det norske analoge radiomarkedet. Selskapet vil ikke si om det er Radio 1 de snuser på.

"Managing director" i Scandinavian Broadcasting System i Sverige, Jonas von Hedenberg, bekrefter at det skandinaviske mediehuset har ønsker om å også være representert på radiosiden i Norge.

- Vi er interessert i å komme inn i Norge i en eller annen form, sier von Hedenberg, som verken vil avkrefte eller bekrefte at SBS har vist interesse for den kommersielle radiokanalen Radio 1 som eies med 92 prosent av den digitale radiopartneren Norsk Aller.

- Vi vil ekspandere radiovirksomheten i flere ulike land. Skulle det finnes en åpning i Norge eller et annet land, er det interessant. I dag er vi inne i Sverige, Danmark, Finland og har det under utredning å gå inn i Italia. I teorien er vi interessert i å gå inn i de land SBS er inne i på TV-siden, blant annet Holland og Belgia. Der det er bra forretningsmuligheter, er vi interessert, sier von Hedenberg til digi.no.

I dag har SBS 12 radiokanaler, hvor de fleste er storbyradioer. Norden er et satsingområde, men foreløpig har det ikke blitt noe eierskap i en norsk radiostasjon. Det kan bli annerledes når den ene ledige konsesjonen i det digitale radioenettet deles ut ved påsketider.

Sammen med Aller-gruppen og PeSju Kristen Riksradio har SBS søkt om å få drive DAB-radiostasjoner på linje med P4 og NRK.

Men hovedsatsingen til konsernet ligger på TV-siden. SBS, som er notert på børs i New York, eier i dag en majoritet i TVNorge.

- SBS Radio er fremdeles kun en liten del av hele SBS, hoveddelen av satsingen ligger på TV-siden, sier von Hedenberg. I Norge er SBS inne på eiersiden i TVNorge med 50,7 prosent. Radiodelen i SBS omsetter for mellom 25 og 30 millioner dollar i året.

Som digi.no tidligere har skrevet, skal SBS blant annet samarbeide med Aller-gruppen om en konsesjonssøknad for det digitale radionettet i Norge.

- Vi har gått inn som partner i en søknad om det norske digitale nettet, og er en av delsøkerne. Nordmenn virker noe mer "up-to-date" omkring DAB enn svenskene, oppgir von Hedenberg som grunn til hvorfor de er med på en konsesjonssøknad for det digitale radionettet.

- Vi håper å kunne få til en bra konsesjon fra Statens Medieforvaltning slik at vi kan tjene penger, sier von Hedenberg.

SBS hadde i 1997 en omsetning på 242,8 millioner dollar, eller i underkant av 1,9 milliarder kroner, og av dette endte selskapet med et tap på 43,9 millioner dollar (i norsk valuta omtrent 336,7 millioner kroner). Tap per aksje var på 3,18 dollar, eller 24, 42 norske kroner.

Til toppen