Twitter flytter brukerkontoer til Europa

Et forsøk på å bedre personvernet.

Twitter flytter brukerkontoer til Europa
Twitter forsøker å skjerme ikke-amerikanske brukere mot amerikanske myndigheter. Men det er uklart om det vil ha noen effekt. Bilde: Bloomberg/Getty Images/All Over Press

Twitter kunngjorde i slutten av forrige uke en endring i selskapets personvernregler som i særlig grad berører selskapets ikke-amerikanske brukere. Fra og med en 18. mai vil alle ikke-amerikanske brukerkontoer bli flyttet fra serverne til det San Francisco-baserte selskapet og over servere som tilhører selskapet Twitter International Company, som holder til i Dublin, Irland.

EU-lovgivning

Det irske selskapet, som ble opprettet for flere år siden, trolig av skattemessige årsaker, skal ifølge moderselskapet håndtere de ikke-amerikanske brukernes kontoinformasjon i henhold til irske lover for person- og datavern. Disse er basert på EUs dataverndirektiv.

Endringen gjelder også for andre Twitter-eide tjenester, som id-tjenesten Digits og live-video-tjenesten Periscope.

Parallell

Om flyttingen av ikke-amerikanske brukerkontoer til Europa vil ha noen praktisk betydning når det gjelder amerikanske myndigheters innsynskrav, er foreløpig uklart. Microsoft har i minst et år kjempet mot slik direkte utlevering av brukerdata som er lagret i et annet land enn USA.

Microsoft: Nekter å utlevere e-post lagret i utlandet

I det konkrete tilfellet dreier det seg om amerikansk ransakingsordre om utlevering av e-postdata lagret på servere i nettopp Irland. Amerikanske justismyndigheter krever at disse dataene må utleveres direkte fordi Microsoft er et amerikansk selskap. Men Microsoft hevder at amerikanske myndigheter ikke har myndighet til å utføre fysisk ransaking i andre land enn USA, og at dette også må gjelde elektroniske og nettbaserte data.

Det betyr i så fall at USA må henvende seg til myndighetene i det aktuelle landet og følge avtalte prosedyrer om utlevering, før dette kan eventuelt kan skje. Det er mulig å følge saken til Microsoft på dette nettstedet.

EU: Microsoft får støtte i personvernstrid