KOMMENTARER

Twitter utfordret USA i Wikileaks-saken

Fikk enestående unntak fra politiets pålegg om hemmelighold av innvilget innsyn.

10. jan. 2011 - 10:14

I helgen ble det kjent at USAs justisdepartementet har krevd innsyn i alle Twitter-meldinger mottatt og skrevet siden november 2009 av blant annet Wikileaks-gründer Julian Assange, det islandske Alltinng-medlem Birgitta Jónsdóttir og den fengslede varsleren Bradley Manning.

Ifølge New York Times utsteder amerikanske myndigheter årlig 50 000 såkalte «national security letters» der nettilbydere og tjenestetilbydere pålegges å gi dem innsyn i innholdet i meldinger sendt og mottatt av mistenkte kriminelle.

Etter amerikansk lov, kreves ingen domstolbehandling av slike pålegg i saker som gjelder spionasje og terror. Kravet om innsyn i Wikileaks-folkenes Twitter-meldinger ble ikke begrunnet med spionasje og terror, og måtte følgelig behandles av en føderal domstol.

I innsynssaker i USA er tjenestetilbyderen videre pålagt å sørge for at de mistenkte ikke får vite om at så skjer. Selve innsynsbegjæringen er hemmeligstemplet, og det er følgelig forbudt å kommentere den overhodet.

Generelt sett, er dette logisk: Det vil ikke tjene etterforskningen å informere de mistenkte at de er mistenkt, og at de som følge av mistanken også er avlyttet. Mener man å kunne hindre terrorangrep og mord ved å avlytte en persons Twitter-meldinger, er det lite hensiktsmessig å gi vedkommende et vink om at politiet er på sporet, og at man bør finne en annen måte å kommunisere på.

Saken stiller seg altså slik: Hvert år begjærer amerikanske myndigheter innsyn i 50 000 personers nettkommunikasjon. Av disse er bare ett tilfelle kjent, for dem det gjelder og nå også for offentligheten. Hva er forklaringen på det?

Helt enkelt den at Twitter, i retten, utfordret hemmeligholdet, og fikk medhold i at det denne gangen måtte vike: Retten slo fast at de hadde anledning til å informere Assange, Jónsdóttir og Manning om at myndighetene hadde bedt om og fått innvilget innsyn.

Så kan vi spørre: Har Google fått et tilsvarende krav om å utlevere meldinger knyttet til Wikileaks og deres talspersoner, støttespillere og eventuelle kilder? Har Facebook? Hvis det er tilfellet, har de gjort som Twitter og utfordret det påbudte hemmeligholdet i retten? Eller er alt Assange & co har gjort og skrevet på Facebook og Google også tilgjengelig for amerikanske myndigheter?

Prinsippet må være at innsynskrav skal holdes hemmelig overfor dem myndigheter ønsker innsyn i. Samtidig virker det fornuftig at Wikileaks-folkene får vite om hva slags informasjon USA når har anledning til å samle om dem. De har krav på rettssikkerhet, og myndighetene kan ikke argumentere med fare for bevis. Bevisene er dokumentene, og ingen kan lenger hindre dem fra å bli spredd.

En kompliserende faktor er amerikansk etterretnings notoriske upålitelighet.

Upåliteligheten gjelder ikke bare i store saker, som at de ikke vet hvor Osama Bin Laden oppholder seg eller forfalsker materiale om masseødeleggelsesvåpen i Irak. Aftenposten dokumenterer i dag hvordan muslimske fredsaktivister i Genève ble ulovlig overvåket av amerikanske agenter, og havnet i USAs terrorregister fordi de satt på en benk i en park med utsikt til kontorene til den amerikanske FN-delegasjon i byen. Hvem vet om ikke amerikanerne også rutinemessig leser disse aktivistenes meldinger på Twitter og Facebook, og overvåker alle deres e-postkontoer?

Jeg bruker en amerikansk tjeneste til privat e-post. Jeg skulle gjerne fått en forsikring om at de vil gjøre som Twitter: Får de en begjæring fra amerikanske myndigheter om å utlevere alle mine meldinger, er det minste de kan gjøre å utfordre hemmeligholdet og gjøre et forsøk på å sørge for at jeg får vite hva som skjer.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.