Twitter vil nå fattige land gjennom SMS

Oppkjøpet av Cloudhopper betyr en utvidelse av forretningsmodellen.

Twitter vil nå fattige land gjennom SMS

Oppkjøpet av Cloudhopper betyr en utvidelse av forretningsmodellen.

Som nok et tegn på at globale IT-aktører prøver å få brukere i utviklingsland, har den sosiale nettjenesten Twitter kjøpt Cloudhopper, en ny amerikansk spesialist innen massehåndtering av tekstmeldinger (SMS).

I rike brukes Twitter stort sett gjennom pc eller avanserte mobiltelefoner. I utviklingsland er ikke dette hensiktsmessig, og Twitter søker å etablere en forretningsmodell der småbedrifter, håndverkere, bønder med mer kan nå potensielle kunder ved å tvitre per tekstmelding.

Et vilkår for at dette skal lykkes, er en løsning for å samordne webtjenesten med SMS-tjenesten. Cloudhopper, som ble etablert i Seattle i den amerikanske delstaten Washington i 2008, har dette som spesialfelt. På sitt nettsted forklarer Cloudhopper at de har utviklet programvare og infrastruktur for å skalere og spre SMS- og MMS-tjenester over store områder, med null nedetid.

Twitter ble i sin tid opprettet som tekstmeldingstjeneste: Det er den historiske forklaringen på at man ikke kan tvitre med mer enn 140 tegn om gangen.

Vitrine fra lokal forretning som tilbyr kundeoppfølging via Twitter på SMS.
Vitrine fra lokal forretning som tilbyr kundeoppfølging via Twitter på SMS. Bilde: Twitter

I et bloginnlegg lagt ut fredag, forklarer Twitter at de har samarbeidet med Cloudhopper de siste åtte månedene for å kunne tilby Twitter-tjenester via SMS. De forteller at Twitter nå håndterer nærmere en milliard SMS-tvitringer i måneden.

Cloudhopper gjør det mulig for Twitter å kople seg direkte til mobilnett over hele kloden, slik at kostnadene for å bruke Twitter via SMS minskes betraktelig.

Til toppen