- Tydelig at fallet innen IT har stoppet opp

Antall ledige IT-stillinger har holdt seg stabilt den siste måneden.

Nye tall viser at fallet i antall utlyste IT-stillinger har stoppet opp. Nå er det bare 6 færre ledige IT-stillinger enn for en måned side.
Nye tall viser at fallet i antall utlyste IT-stillinger har stoppet opp. Nå er det bare 6 færre ledige IT-stillinger enn for en måned side.

Antall ledige IT-stillinger har holdt seg stabilt den siste måneden.

Antall ledige IT-stillinger kan være en god indikator for hvordan IT-markedet utvikler seg.

Rubrikk-selskapet Rubrikk.no samler inn alle stillingsannonser som legges ut på alle rubrikknettsteder, samt mange stillinger som legges ut på bedrifters hjemmesider. Det gir de et godt grunnlag for å anslå hvor mange stillinger som til enhver tid er utlyst.

digi.no har fulgt tallene en stund, og de viste seg å stemme godt overens med utviklingen kort tid etterpå.

Nå har Rubrikk.no nye tall, og de viser at fallet i antall ledige IT-stillinger har stoppet opp. Det er nå 1.501 ledige utlyste IT-stillinger, mot 1.507 for en måned siden.

Dette er markant lavere enn toppen i mars da det var 4.012 ledige IT-stillinger. Dette falt raskt til 2.592 i april, og så kom et nytt fall i juli. Det var forventet, men det overasket litt at det ikke tok seg opp etter sommeren.

- Det er helt tydelig at fallet innen IT nå har stoppet opp, men det er litt for tidlig å si om det snur eller går sidelengs herfra og ut, sier Adil Osmani, markedssjef i Rubrikk.no til digi.no.

Antall ledige IT-stillinger er bare en av flere indikatorer, og forskjellige tall spriker i forskjellige retninger. I samtaler med diverse norske IT-bedrifter får digi.no både høre om selskaper som sliter med oppdrag og som derfor trolig må nedbemanne snart.

Samtidig melder andre selskaper at de fortsatt har mer enn nok å gjøre, og at de derfor må fortsette å rekruttere for fullt. Flere av disse selskapene forteller at det er lettere nå, enn for kort tide siden.

Osmani mener det er naturlig at nedgangen har begynt å stoppe opp, og han øyner håp om at tallene kanskje kan bli bedre igjen om kort tid.

- En utflating var naturlig fordi bedriftene som skulle gire om, altså nedbemanne, nå allerede har planlagt og effektuert disse tiltakene. Kanskje har disse nå begynt å vende blikket fremover igjen, og at man dermed i stor grad har tatt konsekvensene av lavere etterspørsel og er ferdig med det, sier Osmani.

På den annen side er det ikke usannsynlig at de som nå har sluttet å rekruttere, må ta en tøff runde med sine eksisterende ansatte.

    Les også:

Til toppen