Tynn suppe fra lisensjegere

Henger ut norske kommuner.

Tynn suppe fra lisensjegere
Thor Mosaker leder BSA i Norge - og henger ut halvparten av landets kommuner som lovbrytere. Bilde: Zacco

KOMMENTAR: Bransjeforeningen Business Software Alliance (BSA) er på ferde igjen. I flere år har organisasjonen drevet klappjakt på ulisensiert programvare, både i det private og det offentlige. De er bevæpnet med skarpskodde lisensjurister og statistikk til bruk i skremmende pressemeldinger.

Forrige uke sendte BSA, via sitt PR-byrå Gambit, ut en pressemelding der de ropte varsku: «Omfattende ulovlig bruk av programvare i norske kommuner»!

Pressemeldingen kan du laste ned her (pdf)

Basisen for påstanden var en spørreundersøkelse blant 100 personer som har IT-ansvar i norske kommuner. Resultatene kan du i sin helhet lese på dette Excel-dokumentet.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

I meldingen hevder organisasjonen at bruk av ulisensiert programvare i norske kommuner er «svært utbredt». Faktisk, skriver de, har 49 prosent av IT-sjefene i norske kommuner «avdekket ulovlig kopiert programvare» blant ansatte i sin kommune.

Dette er, heldigvis for norske kommuner, ikke korrekt.

Vi ba om å få se på undersøkelsen som ligger til grunn for at BSA henger ut halvparten av norske kommuner som kjeltringer med «manglende forståelse og respekt åndsverksloven og intellektuelle rettigheter».

Jo – i undersøkelsen, utført av YouGov, er det 100 som har svart på spørsmålet «Har IT-avdelingen (eller den/de som er ansvarlige for IT) tidligere avdekket at ulisensiert programvare har blitt benyttet hos ansatte i din kommune?»

Dette kan bety alt. Det kan bety at eksempelvis en lærer har installert programvare han ikke burde på sin jobb-maskin. Det skjer stadig vekk.

Det står heller ingen ting i spørsmålet om ulovlig programvare. Faktisk kan spørsmålet tolkes som «fri programvare».

49 prosent, altså 49 personer, svarte ja på dette spørsmålet. La oss ta et tenkt eksempel: Dersom én av Oslo kommunes 43.000 ansatte skulle installert programvare på jobb-laptopen, som han kanskje ikke burde, så må altså IT-sjefen i kommunen svare ja.

Da det samme spørsmål ble stilt i 2006 svarte 61 personer ja på det samme. Situasjonen har blitt bedre. Dette er altså grunnlaget BSA bruker.

Vi kan ta et annet spørsmål: «Kan IT-avdelingen bekrefte at det i dag ikke benyttes ulisensiert programvare i kommunens infrastruktur?» Dette kan faktisk 56 prosent svarte ja på. 25 personer, eller prosent, svarer nei. 80 personer, eller prosent, svarer at kommunen har rutiner for å unngå at man bruker programmer det ikke er lisens for. 18 prosent svarer nei.

– Det er bra at flere kommuner enn tidligere har nå rutiner og retningslinjer for å unngå at man tar i bruk programmer som det ikke er tegnet lisens for. Likevel hjelper det lite når regelverket ikke respekteres i praksis; over av halvparten av kommunene har faktisk avdekket ulovlig bruk, sier Thor Mosaker i pressemeldingen fra BSA.

Han er talsperson for organisasjonen i Norge, og til daglig toppleder i Zacco, et selskap som bistår bedrifter med patenter og immaterielle rettigheter.

Vi spør Mosaker om hvordan de kan stemple halvparten av landets kommuner som lovbrytere.

– Det er mulig det ikke kommer tydelig frem, men undersøkelsen gjelder bruk av kommunens bruk av programvare, ikke hva de ansatte gjør privat. Hvorvidt man benytter seg av programvare som er ulovlig kopiert fra eksterne kilder, eller at man benytter seg av flere lisenser enn man betaler for er således underordnet. Kommunen vil ha ansvar for å ha rutiner og kontrollsystemer som ivaretar at programvaren de bruker er lovlig, og at det betales for tilstrekkelig antall lisenser. I motsatt fall vil de være lovbrytere i kraft av at de krenker åndsverkslovens bestemmelser ettersom man krenker opphavsmannens enerett til å kopiere og gjøre softwaren tilgjengelig, skriver Mosaker i en e-post til digi.no.

Vi spør også om det ikke er tendensiøst og nærmest villedende å henge ut halvparten av landets kommuner som lovbrytere basert på svarene fra 100 respondenter. Det svarer Mosaker ikke på. Men han forteller at 200 IT-ansvarlige ble kontaktet på telefon av YouGov og 100 svarte. De har ingen oversikt over enkeltkommuner.

Basisen for de bastante og ganske harde uttalelsene er i beste fall syltynn og de tjener ikke programvareindustrien å bruke denne type retorikk. Selskap som Adobe, Apple, Autodesk, Mamut og Microsoft kan umulig være tjent med å ha en slik gruppe som talspersoner.

Vi forstår selvsagt at disse selskapene vil at de som bruker deres programvare betaler for det. Men å henge ut sine viktigste kunder som kjeltringer er ingen smart ide.

Les mer om: