Tynne PC-er kan spare miljøet

Tynne PC-er kan spare miljøet

Tynne klienter bruker rundt halvparten så mye strøm som vanlige PC-er, viser ferske tall.

I kontorlandskapet er datamaskinen en av de største synderne. Analyseselskapet IDC anslår at det i dag finnes mellom 1.5 og 2 millioner PC-er på norske arbeidsplasser. Dersom alle disse ble erstattet av tynnklienter, ville strømbruken teoretisk kunne gå ned med opptil 400 GWh i året.

Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til 55 000 personer, som kan spare cirka 100.000 tonn CO2 per år, dersom strømmen kom fra dagens nyeste gasskraftverk.

En undersøkelse fra det tyske forsknings- og teknologiinstituttet Fraunhofer UMSICHT viser at tynne klienter bruker rundt halvparten så mye strøm som vanlige PC-er. Mens en typisk PC bruker omtrent 85 watt, ligger en tynn klient inkludert server på 40-45 watt, ifølge rapporten.

Et tilsvarende regnestykke gjort i Storbritannia konkluderer med at dersom alle PC-er i det britiske næringslivet ble byttet ut med tynne klienter, ville det reduserte strømforbruket spart miljøet for en halv million tonn CO2 i året. Det tilsvarer det årlige forbruket til 85 000 husholdninger.

– Nå er det neppe realistisk at alle PC-er erstattes med tynnklienter - men regnestykkene sier noe om innsparingspotensialet. Med alle fordelene som følger med tynnklienter, vil nok denne teknologien bli stadig vanligere på norske arbeidsplasser, påpeker markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i Steria.

I Norge har Steria utviklet, organisert og rullet ut over 10 000 tynne klienter de siste årene, for blant andre Skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Digitale Gardermoen, Kriminalomsorgen, Lånekassen og Husbanken.

På tynne klienter skjer selve databehandlingen på en sentral server, i motsetning til vanlige PC-er der databehandlingen skjer lokalt hos hver enkelt bruker. I tillegg har tynne klienter som regel ingen harddisk og mindre minne. – Dermed trenger de mindre energi.

En tidligere analyse fra tyske Fraunhofer UMSICHT viser dessuten at en bedrift kan kutte direkte it-kostnader med mellom 44 og 48 prosent ved å legge over til tynnklienter som følge av stordriftsfordelen med å drifte en stor, sentral server i stedet for å drifte og vedlikeholde mange små arbeidsstasjoner. .

Til toppen