Typisk norsk å være pudding

Kjære politiske ledere. Vi ber dere ikke spå om fremtiden. Vi ber dere skape den. Hilsen norsk IT-industri.

"We don't predict the future. We create it."

Annenhver amerikansk bedrift ville uten videre påstå at ovenstående er et slagord som gjelder dem. De færreste nordmenn vil ønske eller tørre å ytre seg på en slik måte.

Det er ikke typisk norsk.

Dette er typisk norsk:

"Jeg vil vokte meg vel for å spå for mye om hva som faktisk er de viktigste næringene i Norge om 20-30 år. Her har jeg ikke noen bedre glasskule enn andre, og historien har vist at å basere seg på slike spådommer er lite fruktbart."

Sagt med andre ord: "Det som skjer, det skjer."

Uforpliktende og unnvikende.

Som pudding.

Sitatet er hentet fra et intervju Computerworld Norge gjorde med Ansgar Gabrielsen, Bondeviks næringsminister.

Gabrielsen er, sammen med Kristin Clemet, regjeringens nye IT-fyrtårn.

Det kunne man i det minste håpet på.

Situasjonen for norsk IT-industri og næring - med unntak av vår formidable evne til å være gode konsumenter - er lite å rope hurra for. En smule industri eksisterer her og der på tross av skiftende regjeringers unnfallenhet. I hjernebransjen er situasjonen en smule bedre, men arméer av konsulenter som selger hverandre gode råd er heller ikke hva jeg ville satset pensjonen min på. Nå faller politikerne tilbake på det vi er aller mest flinke til: Å kjøpe duppeditter og dingsebomser. Hvis vi bare blir enda flinkere til å bruke disse produktene, og Staten dessuten tilrettelegger slik at offentlige tjenester blir bedre og mer tilgjengelig over disse dingsene, så skal det vel bli en råd.

Mye av grunnen til den miserable situasjonen vi befinner oss i er nettopp mangelen på IT-fyrtårn. Et fyrtårn viser vei. IT-Norge trenger ikke politiske eller andre ledere som forteller oss at vi kan gjøre hva vi vil, så vinner nok de beste, og det blir sikkert bra til slutt. Vi trenger ledere som kan trekke opp visjoner for hva landet skal være når den siste olje er gitt oss, peke ut retningen vi må gå, og kommandere "marsj".

Kjære Ansgar Gabrielsen,

Dette er viktig:

Ingen ber deg spå om fremtiden.

Men du kan skape den.

Til toppen