Tysk bank kjøper nettmegler

Den franske nettmegleren Selftrade, som nylig ble kåret til Europas beste nettmegler av Lafferty, er i dag solgt til den tyske nettmegleren Direkt Anlage Bank.

Den franske nettmegleren Selftrade, som nylig ble kåret til Europas beste nettmegler av Lafferty, er i dag solgt til den tyske nettmegleren Direkt Anlage Bank.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er største aksjonær i Selftrade med en eierandel på over 20%. Nå selger svenskene og de andre eierne til Direkt Anlage Bank (DAB). DAB er notert på Neue Markt i Frankfurt og har en markedsverdi på om lag 25 milliarder kroner. Eierne av Selftrade får 18% av den nye enheten, noe som gir SEB en eierandel på 3.6 i DAB. Dette tilsvarer en verdi på nesten 1 milliard norske kroner.

Ikke verst avkastning på en heller beskjeden inngang i 1999.

Selftrade har 35 000 kunder mens DAB har 263 000. Selftrade har hatt en fenomenal vekst de siste månedene.

Kundene i DAB er verdsatt til om lag 100 000 kroner per stykk, Selftrade noe mer. Oppkjøpene i Sverige i forrige uke priset kundene til omtrent 16 000 kroner per kunde.

Vi skrev om Selftrade forrige uke da sjefen forventet store strukturendringer i bransjen. Nå er det altså "kjøp eller bli kjøpt."

Til toppen