Tysk børs bøyer seg for små-investorer

Deutsche Börse, operatøren for det tyske handelssystemet Xetra, føler presset fra konkurrentene og lager en egen trading-plattform beregnet for små-investorer. Nettmegling har gjort at nær halvparten av kurtasjeinntektene i fremtiden forventes å komme fra denne kundegruppen.

Deutsche Börse, operatøren for det tyske handelssystemet Xetra, føler presset fra konkurrentene og lager en egen trading-plattform beregnet for små-investorer. Nettmegling har gjort at nær halvparten av kurtasjeinntektene i fremtiden forventes å komme fra denne kundegruppen.

Det er nettavisen Handelsblatt.com som melder at Deutsche Börse vurderer å sette opp et eget handelssystem for små-investorer.

Fra før har de allerede Xetra, men systemet er hovedsaklig beregnet for børsmedlemmer. Deutsche Börse håper å starte det nye systemet i løpet av 2001.

Det er i et internt dokument at Deutsche Börse skriver at nye konkurrenter med handelssystemer beregnet for små-investorer representerer en "trussel mot vår virksomhet".

Konkurrentene er i all hovedsak de nye systemene som har sett dagens lys den siste tiden, slik som Jiway, Merril Lynch' MLX og nettmegleres egne systemer. Blant annet har en av Europas største nettmeglere, tyske Consors Discount Broker AG med over en halv million kunder, sagt at de planlegger å utvikle Berlin Stock Exchange til en ledende børs for små-investorer. I dag foregår mesteparten av handelen i Tyskland i Frankfurt. I tillegg er det ventet at flere amerikanske selskaper vil melde sin inntreden på det europeiske markedet.
Det nye tradingsystemet skal sikre øyeblikkelig slutning av ordrer og utvidet åpningstid til klokka 22.00. I tillegg skal tjenesten sikre at ordreboken blir tilgjengelig for alle og tilby like informasjonstjenester gratis.


Deutsche Börse oppgir årsaken til satsingen at små-investorene tar en stadig større andel av antall handler på børsene etter at nettmegling virkelig har slått gjennom.

I en intern analyse fastslår selskapet at halvparten av kurtasjeinntektene i fremtiden forventes å genereres av små-investorene, mens disse bare står for 20 prosent av inntektene på nåværende Xetra.

Til toppen