Tysk bot til SCO

SCO Group har i mange år hevdet at friprog-operativsystemet Linux bruker kildekode som ulovlig er tatt fra deres utgave av Unix.

De har forsøkt seg med flere søksmål, men har ikke kommet noen vei og regnes ikke lengre som noen stor trussel mot Linux.

Nå har SCO Group også fått en bot for sine anklager og sine krav til Linux-miljøet, i følge ZDNet. I Tyskland må selskapet betale 10.000 euro, cirka 80.000 kroner, i bot.

Etter et søksmål i 2003 gikk SCO med på å ikke fremstille disse anklagene i Tyskland, men anklagene ble presentert i amerikansk dokumentasjon som lå tilgjengelig på SCO's tyske hjemmeside.

Dommen i München slår fast at SCO må betale denne boten, og at det amerikanske selskapet må iverksette tiltak for å hindre at det skjer igjen.

Boten er bagatellmessig liten, men gir en stor symboleffekt fordi den ettertrykkelig slår fast at SCO ikke kan fremføre sine påstander uten at de er dokumenterte. I USA kan SCO fortsattselskapet fortsatt gjøre det.

Til toppen