Kommando- og kontrollsystemet «Nora»

Tysk delstatspoliti valgte norsk programvare

Ble utviklet i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.

Det norske programvareselskapet Teleplan Globe skal levere et mobilt kommando- og kontrollsystem til politiet i den tyske delstaten Brandenburg. Kontrakten har en oppgitt verdi på rundt 1,9 millioner kroner årlig. Det inkluderer opsjoner, men er avhengig av antall applikasjonsbrukere.
Det norske programvareselskapet Teleplan Globe skal levere et mobilt kommando- og kontrollsystem til politiet i den tyske delstaten Brandenburg. Kontrakten har en oppgitt verdi på rundt 1,9 millioner kroner årlig. Det inkluderer opsjoner, men er avhengig av antall applikasjonsbrukere. (Bilde: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix)

Ble utviklet i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.

Det norske programvareselskapet Teleplan Globe har levert et mobilt kommando- og kontrollsystem til politiet i den tyske delstaten Brandenburg.

På bakgrunn av hendelsene 22. juli 2011 og mangelen på operative IKT-løsninger påpekt i Politianalysen, har selskapet siden 2013 utviklet systemet for og i samarbeid med norsk politi.

«Nora» blir IT-eksport

Systemet heter Nora og er tatt i bruk av spesialseksjoner i norsk politi. Nå viser også utenlandske politienheter interesse for systemet.

I slutten av januar undertegnet Teleplan Globe en kontrakt med T-Systems og deres programvarepartner Tonfunk Group. Innen utgangen av februar installeres Nora hos politiet i Brandenburg.

Systemet er blitt tatt såpass godt imot av brukerne at T-Systems allerede har innledet forhandlinger med politiet i flere andre delstater om å ta løsningen i bruk.

Jørn Skilleås, som er direktør for politi og samfunnssikkerhet hos Teleplan Globe, sier at systemet muliggjør en operativ informasjonsflyt i sanntid på tvers av forskjellige politienheter, nødetater og delstater.

– Dette er noe som tidligere har vært utenkelig, da de forskjellige aktørene gjerne har forskjellige systemer som ikke prater sammen eller lar seg integrere, sier han.

Til toppen