Det norske programvareselskapet Teleplan Globe skal levere et mobilt kommando- og kontrollsystem til politiet i den tyske delstaten Brandenburg. Kontrakten har en oppgitt verdi på rundt 1,9 millioner kroner årlig. Det inkluderer opsjoner, men er avhengig av antall applikasjonsbrukere. (Bilde: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix)

Kommando- og kontrollsystemet «Nora»

Tysk delstatspoliti valgte norsk programvare

Ble utviklet i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.

Det norske programvareselskapet Teleplan Globe har levert et mobilt kommando- og kontrollsystem til politiet i den tyske delstaten Brandenburg.

På bakgrunn av hendelsene 22. juli 2011 og mangelen på operative IKT-løsninger påpekt i Politianalysen, har selskapet siden 2013 utviklet systemet for og i samarbeid med norsk politi.

«Nora» blir IT-eksport

Systemet heter Nora og er tatt i bruk av spesialseksjoner i norsk politi. Nå viser også utenlandske politienheter interesse for systemet.

I slutten av januar undertegnet Teleplan Globe en kontrakt med T-Systems og deres programvarepartner Tonfunk Group. Innen utgangen av februar installeres Nora hos politiet i Brandenburg.

Systemet er blitt tatt såpass godt imot av brukerne at T-Systems allerede har innledet forhandlinger med politiet i flere andre delstater om å ta løsningen i bruk.

Jørn Skilleås, som er direktør for politi og samfunnssikkerhet hos Teleplan Globe, sier at systemet muliggjør en operativ informasjonsflyt i sanntid på tvers av forskjellige politienheter, nødetater og delstater.

– Dette er noe som tidligere har vært utenkelig, da de forskjellige aktørene gjerne har forskjellige systemer som ikke prater sammen eller lar seg integrere, sier han.

Til toppen