Tysk interesse for tysk kabel

Deutsche Bank vil sette sammen et konsortium for å by på Deutsche Telekoms kabel-TV-nett. Det er ventet stor interesse for salget, som kan inkludere selskap som Mannesmann, Bertelsmann, PrimaCom og United Pan-Europe Communications NV.

Deutsche Bank vil sette sammen et konsortium for å by på Deutsche Telekoms kabel-TV-nett. Det er ventet stor interesse for salget, som kan inkludere selskap som Mannesmann, Bertelsmann, PrimaCom og United Pan-Europe Communications NV.

Deutsche Telekom er pålagt å selge seg ut av kabel-TV-virksomheten og selskapet har delt infrastrukturen opp i ni regionale kabel-selskap. Teleselskapet regner med en inntekt fra salget på nærmere 16 milliarder dollar, og interesserte budgivere må ha levert sine bud senest den 20 august. Telekom vil selv sitte med noen mindre eierandeler i noen av selskapene.

Nå er det klart at Deutsche Bank vil sette sammen ni grupper med kjøpere i konsortier for å by på alle de ni selskapene. Banken tror ingen vil legge inn bud på alle selskapene, og regner med at et konsortium vil være den beste måten å by på selskapene på.

Allerede er det klart at amerikanske GE Capital Structured Finance, vil eie 15 prosent av de ni konsortiene. Per dags dato mangler banken eiere til vel 60 prosent av de ulike selskapene.

Banken har vært i kontakt med flere andre kabel-TV eiere som Microsoft, som også har diskutert kabel-TV med Deutsche Telekom før, foruten selskap som Mannesmann, Bertelsmann, kabel-selskapet PrimaCom og United Pan-Europe Communications. Også mindre selskap, banker og investorer er interessert i å delta i deler av konsortiet som byr på noen av de ni ulike kabel-selskapene.

En talsmann for banken sier til Bloomberg News at banken ikke ønsker å bli en kabel-operatør selv, men vil selge seg ut etter maksimalt fem år. Det tyske kabel-TV markedet består av 6000 selskap, hvor Telekoms nett har alene 17 millioner kunder. Det er stor interesse for salget spesielt blant teleselskap, som vil kunne gi kjøperne infrastruktur for å nå millioner av nye telekunder.

Til toppen