Tysk kampanje mot Enfopol - EUs elektroniske overvåkning

Det tyske nettmagasinet Telepolis samler underskrifter for å stoppe Enfopol, et overvåkningssamarbeid innen EU som kan vedtas om kort tid.

Det tyske nettmagasinet Telepolis samler underskrifter for å stoppe Enfopol, et overvåkningssamarbeid innen EU som kan vedtas om kort tid.

Enfopol kan betraktes som EU-grenen av det noe bredere Echelon-samarbeidet der også Norge skal være innblandet. (Se pekere til tidligere artikler i digi.no.)

Formelt er Enfopol et initiativ fra EUs justis- og innenriksministre for å overvåke tele- og Internett-samband i medlemsstatene. Historisk kan opphavet, ifølge Telepolis og den britiske personvernorganisasjonen Statewatch, spores dels til et ministermøte i Trevi i desember 1991 der det ble vedtatt at en utredning om nye systemer for telekommunikasjon også skulle omfatte overvåknings muligheter, dels til november 1993 da det amerikanske føderale politiet FBI organiserte sitt første ILETS-møte (International Law Enforcement Telecommunications Seminar).

På dette møtet deltok foruten EU og USA, også representanter for Canada, Sverige, Norge, Finland, Hongkong, Australia og New Zealand.

Initiativet har som mål å gi overvåkningsorganer tilgang til opplysninger av typen innhold i sambandet, varighet, tidspunkt og hvem som deltok. Det som vekker bekymring er dels at saksbehandlingen hittil har skjedd i det skjulte, dels at de juridiske betingelsene for hvordan informasjonen skal avgis er høyst uklare.

I offentlig saksbehandling er dette kjennetegn som ellers assosieres med muligheter for institusjonelle overgrep. Dessuten er det bekymring knyttet til kostnadsnivå og til det faktum at personvernet kan settes i ytterligere fare på grunn av forventede teknologiske mangler ved systemet.

Underskriftene samles fra Telepolis' nettsted. Nettstedet inneholder også en rekke lenker til ytterligere materiale om Enfopol. Innenriks- og justisministrene i EU skal sitte i møte og diskutere Enfopol mens dette skrives. Et endelig vedtak kan foreligge før valgene til EU-parlamentet 11. til 13. juni.

Til toppen