Tysk nettsensur rammer nederlandsk internettilbyder

De tyske påtalemyndighetene har sørget for å få en internettserver i Nederland sperret for all nettrafikk fra Tyskland. Under trusler om rettslig forfølgelse, har de tyske nettleverandørene selv valgt å sperre serveren. Det venstreradikale magasinet Radikal er lagt ut på en privat hjemmeside hos nettleverandøren xs4all i Nederland, og i følge de tyske påtalemyndighetene, bryter det siste nummeret av magasinet tysk lov. Og hvis den ansvarlige for xs4all-serveren reiser til Tyskland, risikerer også han å bli arrestert.

De tyske påtalemyndighetene har sørget for å få en internettserver i Nederland sperret for all nettrafikk fra Tyskland. Under trusler om rettslig forfølgelse, har de tyske nettleverandørene selv valgt å sperre serveren. Det venstreradikale magasinet Radikal er lagt ut på en privat hjemmeside hos nettleverandøren xs4all i Nederland, og i følge de tyske påtalemyndighetene, bryter det siste nummeret av magasinet tysk lov. Og hvis den ansvarlige for xs4all-serveren reiser til Tyskland, risikerer også han å bli arrestert.

Tyskland har lenge vært en av de mest sensurvillige landene når det gjelder innhold på Internett. Og nå har de altså gått til det skrittet å sørge for en blokkering av en utenlandsk internettserver.

- Det er ikke riktig at det er vi som har blokkert den nederlandske internettserveren. Det er det de tyske nettleverandørene som har gjort, sier Rolf Hannich, talsmann for de føderale tyske påtalemyndighetene, til digi:media.

Men er det ikke riktig at dere har truet de tyske internettleverandørene om rettslig forfølgelse hvis de ikke sperrer for trafikk til xs4all-serveren i Nederland?

Det venstreradikale magasinet Radikal
Radikal.

- Vi har informert de om at Radikal nr. 154 er under etterforskning, og at internettleverandørene kan bryte tysk lov hvis de ikke sperrer trafikken til serveren magasinet ligger på. Vi går ikke aktivt ut og sensurerer innhold på Internett. Det er internettleverandørenes ansvar å sørge for at de ikke bryter tysk lov, sier Hannich.

Hvordan de kommersielle internettleverandørene skal holde seg oppdatert, både på tysk lov og på hva alle serverne i verden inneholder, kan ikke Hannich svare på. Han understreker at også Internett er underlagt loven, og at ulovlig innhold må sensureres eller begrenses så godt som mulig. Som eksempel på ulovlig innhold i Radikal nr. 154, nevner han en artikkel om hvordan man skal stoppe tog.

Den ansvarlige for xs4all-serveren i Nederland, Felipe Rodriguez, risikerer faktisk også rettslig forfølgelse av tyske påtalemyndigheter fordi han har Radikal på en hjemmeside på sin server. - Hvis han kommer til Tyskland, kan han bli arrestert, bekrefter Hannich. Til tross for at Rodriguez ikke har mottatt noen skriftlig informasjon fra Tyskland om at han bryter tysk lov, og at han kan risikere fengselsstraff. - Nå vet han fra andre kilder at han bryter tysk lov, så han trenger ingen henvendelse fra oss, sier Hanich.

- Jeg leste om sperringen i en pressemelding til en tysk internettleverandør, og fikk ingen offisiell henvendelse fra de tyske påtalemyndighetene, sier Rodriguez til digi:media. Han er tydelig engstelig for både de tyske reaksjonene og for hvilke konsekvenser de har for hans virksomhet. - Vi har allerede hatt samtaler med flere kunder som sier de ikke har noe annet valg enn å finne en annen internettleverandør. Mange av de driver handel og informasjonsoverføring med Tyskland, og virksomheten deres blir hardt rammet av denne sperringen, fortsetter han. Ikke bare er trafikken over world wide web sperret, men nå kan man ikke engang sende elektronisk post fra Tyskland til xs4all-adresser.

Rodriguez er også sjokkert over fremgangsmåten til de tyske påtalemyndighetene. - xs4all blir i praksis straffet uten en rettslig kjenning, og uten å bli kontaktet. Og det er myndighetene i et annet land enn der vi holder til som straffer oss, sier han.

Retningslinjene til xs4all i slike saker er krystallklare. - Vi vil ikke fjerne noen hjemmesider med mindre vi får henvendeler fra de nederlandske myndighetene. Jeg har ingen mulighet til å vite hva som er ulovlig i alle land i verden, og trenger heller ikke å forholde meg til andre lover enn de som gjelder i Nederland, sier han.

Beslutningen om å sensurere Radikal betegner han som "dumt". - Sensur på Internett er umulig. Nå finnes det over tretti speil av Radikal, og magasinet har fått mer oppmerksomhet og flere lesere enn det ville hatt hvis de forble uberørte, sier han.

Tyske myndigheter er altså livredde for hvilken effekt Internett kan ha på distribusjon av informasjon som er ulovlig i henhold til tyske lover. De begynner for alvor å innse hvilke problemer som ligger i å sensurere innhold på Internett. Den eneste muligheten de tilsynelatende kan ha, er å gjøre som Kina: underlegge alle internettservere i Tyskland de tyske myndighetene, så de kan kontrollere hvilke nettsteder tyske borgere kan ha tilgang til.

Eller de kan fortsette å sperre servere verden over som bryter tysk lov.

Til toppen