Tysk salgsforbud mot Windows og Xbox 360

Foreløpig seier for Motorola Mobility som ikke får håndheve forbudet.

Tysk salgsforbud mot Windows og Xbox 360

Foreløpig seier for Motorola Mobility som ikke får håndheve forbudet.

Motorola Mobility kunne i går innkassere en foreløpig seier i regionsdomstolen i Mannheim, Tyskland, vedrørende den pågående patentstriden med Microsoft. Dette skriver Reuters.

omstolens kjennelse er at Microsoft med Xbox 360 og Windows 7 krenker patenter som eies av Motorola Mobility. Microsoft beordres av retten å spillkonsollen og operativsystemet fra det tyske markedet.

Avgjørelsen vil trolig få minimal betydning siden Motorola Mobility i april ble nektet av distriktsdomstolen i Seattle å håndheve rettskjennelsen inntil en tilsvarende sak er ferdigbehandlet i nettopp Seattle.

Allerede før dette valgte Microsoft å flytte selskapets europeiske distribusjonssentral fra Tyskland til Nederland for å unngå at den blir berørt av eventuelle forbud som nedlegges i saken mot Motorola.

Til toppen