Tysk sikkerhetskontrakt for Mitec

Mitec Telecommunications skal levere sikkerhetsløsninger for sikker aksess til tale- og datautstyr til tyske DeTeWe - en strategisk viktig kontrakt for det norsksvenske selskapet.

Mitec er best kjent som leverandør av fjerndriftsløsninger for telefoni på det nordiske markedet. Men nå spiser selskapet seg smått om senn inn på andre europeiske markeder, og nylig ble det inngått en leveransekontrakt med tyske DeTeWe.

DeTeWe er en av Tysklands ledende tilbydere av konvergensløsninger og tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet har 2700 medarbeidere og er representert over hele Tyskland med salg og service av kommunikasjonsløsninger for bedriftsmarkedet.

Mitec-avtalen har en startverdi på to millioner kroner, men pengene er ikke nødvendigvis det viktigste for det norsksvenske selskapet i denne omgang. Minst like viktig er det å få et fotfeste i det tyske markedet, forteller salgssjef Lars Martinussen i Mitec til digi.no.

- Avtalen innebærer at DeTeWe vil basere all servicevirksomhet på kundeplassert utstyr gjennom det norskutviklete sikkerhetssystemet SACS (Secure Access Connection Service, red.anm.). SACS er en sentralisert adgangskontroll som hindrer uvedkommende tilgangen til tele- og datautstyr. Gjennom systemet sentraliseres informasjon om kundeplassert utstyr slik at dette ikke skal kunne utsettes for sabotasje, hærverk og phreaking/hacking, forteller Martinussen.

SACS "tvinger" med andre ord all aksess til utstyret gjennom en sentral autentiseringsprosedyre. Basert på predefinerte regler får kun utvalgte teknikere tilgang til telefoni- og datautstyr for service og vedlikehold. All serviceaktivitet loggføres for i ettertid å kunne påvise eventuelle forsøk på uautoriserte påloggingsforsøk.

Til toppen