Tysk tele for 30 mark

Den tyske telebedriften Deutsche Telekom (DT) vil bli tilbudt aktuelle kjøpere for mellom 25 og 30 tyske mark (105-130 kroner) per aksje. Når deler av den tyske telegiganten blir solgt representerer dette Europas hittil mest omfattende privatisering.

Den tyske telebedriften Deutsche Telekom (DT) vil bli tilbudt aktuelle kjøpere for mellom 25 og 30 tyske mark (105-130 kroner) per aksje. Når deler av den tyske telegiganten blir solgt representerer dette Europas hittil mest omfattende privatisering.

Det er stor interesse for å kjøpe aksjer i den tyske telegiganten. Mer enn tre millioner småinvestorer har allerede satt seg på venteliste for de såkalte "T-aksjene".

Alle som kjøper aksjer neste måned får samtidig rettighetene til et utbytte på 60 pfennig, som tilvarer et helt års avkastning. Deutsche Telekom har dessuten allerede sagt at de vil utbetale et utbytte på 1,2 mark til neste år. I tillegg vil alle som beholder aksjene i minst tre år få en ny for hver tiende aksje en har.

Etterspørselen fra småinvestorer og privatpersoner gjør at større institusjonelle kjøpere kan risikere og få redusert sine poster hvis aksjesalget blir overtegnet.

I første omgang legges 500 millioner aksjer ut for salg. Bankene som står for salget kan i tillegg by ut 75 millioner ekstra aksjer om behovet er til stede.

Planen er å skaffe inntil 15 milliarder mark (100 milliarder kroner) til den tyske telebedriften, der tyske myndigheter vil beholde aksjemajoriteten fram til årtusenskiftet.

Minst 67 prosent av de aksjene som selges skal plasseres i Tyskland, mens inntil 18 prosent skal gå til USA, Canada og Latin-Amerika, mens britiske investoret kan kjøpe seg inn med inntil 12 prosent, mens resten av Europa og Asia blir tilbudt inntil 8 prosent hver.

Den endelige prisen for aksjene settes i helga 16 og 17 november. Salget starter mandag 18. november i Europa og USA, og en dag senere i Tokyo.

Til toppen