Tyske teleaksjer selges

Tyske myndigheter planlegger en ny privatiseringsrunde av Deutsche Telekom, for å skaffe penger til å møte de økonomiske kriteriene for den europeiske felles-valuta. Planen er å selge nye 25 prosent av selskapet i to runder, hvorav den første kanskje allerede i år.

Tyske myndigheter planlegger en ny privatiseringsrunde av Deutsche Telekom, for å skaffe penger til å møte de økonomiske kriteriene for den europeiske felles-valuta. Planen er å selge nye 25 prosent av selskapet i to runder, hvorav den første kanskje allerede i år.

Styreformann i Deutsche Telekom (DT) sier at den tyske regjeringen planlegger å selge 25 prosent av aksjene i DT til Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) som igjen skal selge aksjene til ønskede partnere for DT.

Om denne planen gjennomføres brytes et løfte til aksjonærene som skaffet seg 26 prosent av DT i november i fjor, om at det ikke skulle selges flere aksjer i selskapet før år 2000.

Den aksjeposten som nå planlegges solgt vil bety mellom 40 og 60 milliarder kroner til den tyske statskassa.

Til toppen