Tyske UMTS-aktører får samarbeide

De tyske UMTS-utbyggerne får gjøre det de norske teleselskapene foreløpig bare kan drømme om: Å bygge ut sammen, og dermed halvere prisen.

Den tyske regjering hadde kanskje ikke noe valg. Etter å ha tynet hele 390 milliarder kroner ut av teleselskapene for UMTS-lisensene, måtte man gi noe tilbake. For siden lisensutdelingen har markedet havarert og mange selskaper trues i realiteten med konkurs.

Det tyske Post- og teletilsynet, RegTP, fortalte tirsdag at de seks UMTS-vinnerne nå får lov til å dele på byggingen av basestasjonene. Dette gjelder både master, teleutstyret som skal styre dem og trolig også frekvenser.

Det eneste kravet, skriver Financial Times, er at operatørene skal ha full kontroll og skal kunne stenge sitt nettverk uten at det påvirker samarbeidende nettverk. Man får derfor ikke dele på de sentrale styringssystemene.

Mulighetene for å dele vil i flere tilfeller halvere kostnaden for utbyggingen. Her i Norge får UMTS-utbyggerne dele antenner, men ikke resten av teleutstyret som må plasseres ut under hver mast.

I Frankrike vedtok Post- og teletilsynet nylig en mulighet for å betale inn lisensavgiften over flere år.

Til toppen