Tyskerne skal stoppe hacking

Den Tyske innenriksministeren skal opprette en spesialistgruppe for å stoppe hackerangrep. Tyskland er således den siste i en lang rekke til å skulle 'sikre nettet'.

Den Tyske innenriksministeren skal opprette en spesialistgruppe for å stoppe hackerangrep. Tyskland er således den siste i en lang rekke til å skulle 'sikre nettet'.

Innenriksminister Otto Schily sier at gruppen skal kartlegge 'hacker-faren' i Tyskland, og sette igang tiltak som skal styrke og koordinere kampen mot hacker-angrep, melder Internet News. Både Bill Clinton og Europa-kommisjonen har tidligere denne måneden kunngjort sin vilje til å gjøre nettet trygt for deg og meg.Tyske myndigheter skal ta kontakt med Clintons folk for å meisle ut en felles politikk overfor data-angrep.

- Sikkerhet innen informasjonsteknologi er et nøkkelproblem for enhver moderne økonomi. Derfor vil regjeringen ta alle mulige forhåndsregler for å sikre IT-sikkerhet i fremtiden, sa Schily. Han sa også at stat og økonomi må jobbe sammen for å bekjempe denne nye typen angrep på økonomisk virksomhet. - Slike angrep må ikke ses på som teknisk avanserte 'spill', men som aktiviteter som må stoppes for enhver pris, mener Schily.

Arbeidet skal gjøres av den tyske innenriksministerens undersåtter, regjeringens IT-sikkerhetskontor (BSI) og Bundeskriminalamt (BKA).

Tyskland datt rett inn i nyhetsbildet etter angrepene på bl.a. Yahoo! og Amazon tidligere i måneden: FBI var ifølge ryktene på jakt etter den tyske hackeren Mixter, som hadde latt seg intervjue som hjernen bak angrepsverktøyet TFN og oppfølgeren TFN2.

Les mer her:


Teknisk knockout på Yahoo!
Gamle triks gav ny internett-krig
Angrepet på Yahoo! & Co blir neppe oppklart

Til toppen