Tyskerne strammer nettet

Tyske myndigheter akter å kjøre et mye strengere regime mot innhold på Internett etter at de tok ut stevning mot den tyske CompuServesjefen i forrige uke. Hovedformålet er spesielt å stoppe spredning av nynazistisk innhold, ifølge regjeringen.

Tyske myndigheter akter å kjøre et mye strengere regime mot innhold på Internett etter at de tok ut stevning mot den tyske CompuServesjefen i forrige uke. Hovedformålet er spesielt å stoppe spredning av nynazistisk innhold, ifølge regjeringen.

I forrige uke ble CompuServe Deutschlands administrerende direktør stevnet for medvirkning i spredning av online-porno. Den tyske avdelingen av amerikanske CompuServe ble dratt for retten etter at tyske myndigheter hadde brukt 18 måneder på å finne ut om onlinetilbyderen bevisst hadde tillatt distribusjon av porno på Internett.

I kjølvannet av stevningen går den tyske regjering nå sterkt inn for å kontrollere Internett i mye større grad enn tidligere. I en innstilling til ny lov blir det foreslått at enhver som overtreder tyske lover, spesielt på områdene pornografi og nynazisme, vil bli utsatt for effektiv og kjapp rettslig forfølgelse, skriver Newsbytes News Network.

- Internett må ikke komme bli et rettslig vakuum, sier Juergen Ruettgers, Tysklands IT-minister.

- Dette landet er ikke forberedt på å godta visse saker som finnes der, sier han.

Ifølge Newsbytes inkluderer lovforslaget en sterk avgrensning av det tyske internettet. Hva som kan bli publisert og ikke publisert i Tyskland vil blant annet avhenge av om serverne og nettverkene ligger innenfor tyske grenser. Eller om utenforliggende innhold blir distribuert via tjenester på tysk jord.

Den tyske regjeringen har møtt sterk nasjonal motstand mot den steile holdningen til Internett. Tysk presse karakteriserer den rettslige forfølgelsen av CompuServe som "en drakonisk tolkning av loven", mens det tyske sosialdemokratiske partiet går hardt ut mot sensur på nettet generelt.

- Ethvert forsøk på å sensurere Internett vil være mislykket på grunn av nettverkets globale natur, sier sosialdemokratenes leder, Wolfgang Thierse, til Newsbytes. Han oppfordrer imidlertid politiet til å overvåke enhver ulovlig aktivitet på nettet og anbefaler dem til å etablere et eget senter som kan ta seg av sakene.

Til toppen