Tyskland letter på bestemmelser for kryptoeksport

Avtalen som USA påla sine partnere i Wassenaar-samarbeidet undergraves ytterligere når Tyskland - ellers en av USAs "snille gutter" - bare legger minimale begrensninger på sin kryptoeksport.

Avtalen som USA påla sine partnere i Wassenaar-samarbeidet undergraves ytterligere når Tyskland - ellers en av USAs "snille gutter" - bare legger minimale begrensninger på sin kryptoeksport.

Wassenaar-samarbeidet er et forum hvor "vestlige" og engelsktalende land pålegger seg selv felles ordninger for eksport av våpen og andre farlige varer. I desember påla USA sine partnere å tillempe de samme begrensningene i eksport av krypterende varer som landet pålegger sine egne produsenter. I ytterste konsekvens, fører dette til at for eksempel den populære norske nettleseren Opera underlegges den samme eksportkontrollen som krysserraketter.

Men europeerne har sabotert denne avtalen i det stille. I Norge er den nye teksten oversatt, men ikke implementert. Her på berget avventer man hva Sverige gjør. Og siden man der venter på EU, går det ikke fort.

Ifølge den østerikske nyhetstjenesten q/depesche har Tyskland gått til ytterligere lettelser i eksportbestemmelse for krypterende varer. Tjenesten siterer statssekretær Siegmar Mosdorf som fredag presenterte nye bestemmelser gjeldende fra 1. september. Her heter det blant annet at kryptoprodukter rettet mot massemarkedet ikke trenger særskilt eksportgodkjenning, uavhengig av lengden på krypteringsnøkkelen.

Kryptoprodukter som inngår i militære systemer er fortsatt underlagt eksportkontroll. Eksport til et fåtalls land er også underlagt spesielle begrensninger. Det er opptil eksportøren selv å avgjøre om eksporten faller inn under denne kategorien. Det foreligger ikke lenger krav om generell registrering av kryptoeksport, heter det ifølge q/depesche.

Til toppen