- Uakseptabelt av amerikanske myndigheter

- Vi kan ikke akseptere at amerikanske militære myndigheter setter lokk på informasjon i et kommersielt marked.

- Vi kan ikke akseptere at amerikanske militære myndigheter setter lokk på informasjon i et kommersielt marked.

Administrerende direktør i Telenor Satellite Services, Knut Reed har vært klar i sine uttalelser om de amerikanske militære myndighetenes etterforskning av Delta II-ulykken i januar som ødela en amerikansk militær GPS-satellitt. Konsekvensen ble at alle oppskytninger med Delta II ble utsatt på ubestemt tid og at det ble nedsatt en kommisjon for å etterforske ulykken. Det ble lagt lokk på all informasjon fra denne kommisjonen.

- Dette er uakseptabelt i en kommersiell verden, sier Reed. På en internasjonal pressekonferanse søndag i forbindelse med den planlagte oppskytningen om kvelden, gjentok Reed sine uttalelser, og sier i ettertid til digi at han var heller myk da.

- Dette er viktig for oss som driver i en kommersiell verden. Vi har kunder som spør oss hva som skjer. Når vi vil ha informasjon møter vi en vegg av byråkrati.

At han har sagt fra kan få konsekvenser for det amerikanske luftforsvarets rutiner i slike saker. Ihvertfall har det kommet signaler på at rutinene er i ferd med å legges om, slik at informasjonen skal kunne komme lettere til ulike partnere.

Til toppen