Uaktuelt å senke lønnen til norske nettkonsulenter

Mens svenske konsulentselskaper vurderer å senke lønnen til sine ansatte, sier norske konsulentsjefer nei. - Det er siste utvei, mener tre av dem, inkludert Sverre Hurum i Cell Network.

Mens svenske konsulentselskaper vurderer å senke lønnen til sine ansatte, sier norske konsulentsjefer nei. - Det er siste utvei, mener tre av dem, inkludert Sverre Hurum i Cell Network.

Svenska Dagbladet har foretatt en rundspørring blant de største, børsnoterte IT- og Internettkonsulentselskapene. Resultatet er nedslående for
de ansatte i selskapene: ti av 20 sjefer sier det er aktuelt å fryse eller senke lønnsnivåer i 2002. I tillegg sier tolv VD-er at de vil skape en tettere sammenheng mellom lønn og økonomiske resultater.

Blant selskapene som nevnes i artikkelen til Svenska Dagbladet, finner vi blant annet Icon Medialab AB, Mind AB og Intentia.

Ikke overraskende har svenske fagforeninger, som er knyttet til opp til IT-selskapene, reagert negativt. Fagforbundet Jusek anbefaler sine medlemmer å si nei til så godt som alle former for lønnssenkninger.

En mini-rundspørring som digi.no har foretatt blant norske Internett- og IT-konsulenter, viser at norske fagforeninger, i den grad Internett-ansatte er medlem av noen, ikke trenger å slå alarm.

- Jeg vet at dette har vært diskutert i noen av de andre Icon-landene, men hos oss tror jeg ikke det er nødvendig. Vi har et moderat lønnsnivå og har ingen planer om noe slikt, sier Alexander Arnesen som er sjef i Icon Medialab AS.

Han vil imidlertid ikke avskrive muligheten helt i forhold til sine ansatte, men synes at det å lønne 70 medarbeidere er et bra nivå på dagens norske Icon Medialab. På det meste hadde Icon 134 ansatte i Norge. Av de rundt 64 ansatte de har kvittet seg med, er rundt halvparten naturlige avganger som ikke er blitt erstattet.

Arnesen opplyser at selskapet nå fokuserer mye på brukervennlighet på webløsningene som de leverer, blant annet til Telenor og Forsvarets sine intranettsatsinger. En tredel av de 70 Icon-ansatte jobber med det han kaller 'usability'.

- Det er absolutt et tøft marked, like tøft for oss som for våre konkurrenter. Jeg skulle gjerne ha vokst, men da må vi i hvert fall passe på at markedet følger etter, sier han og etterlater ingen tvil om allerede å ha vært gjennom ekspansjonsperioder som ikke har stått i stil med veksten på inntektssiden.

Cell Network har også virksomhet i Sverige og vært gjennom nedskaleringer i Norge. Etter å ha vært langt oppe på 200-tallet, er selskapet i dag 175 norske ansatte. Og ingen av disse kan forvente seg en nedjustering i de personlige inntektene.


- Vi planlegger ingen lønnsnedgang, nei, sier Norges-sjef Sverre Hurum.

- Vi har diskutert alternativene og sett på alle muligheter i forbindelse med kostnadsreduksjoner. Lønnsnedgang vil i tilfelle være absolutt siste løsning, mener han.

Hurum mener at en kompetansebedrift hele tiden må søke den ideelle kompetansemiksen som gjør at de fokuserer på de "rette" områdene.

- I hele 2001 har vi redusert eller byttet kompetanse gjennom nedskaleringer. Nå er vi der vi skal være. Forhåpentligvis har vi lært endel av fusjonene i kunnskapsbedrifter og kommer nok ikke til å inngå noen nye, store fusjoner, sier han og spår at veksten vil komme gjennom det bedriftene bygger selv.

- Jeg tror en eventuell ekspansjon skjer gjennom organisk vekst. Hvis det blir kjøp, blir det komplementære enheter fra små miljøer som lett lar seg integrere i organisasjonen forøvrig.

Hurum vil imidlertid ikke si noe om de nåværende 175 Cell-ansatte kan forvente seg en lønnsvekst i 2002.

Det kan imidlertid Mogul-sjef Jon Øyvind Eriksen. Han har lovet sine ansatte en lønnsøkning 1. april.

Mogul i Norge har vært gjennom en stor nedbemanningsrunde etter fusjoner med diverse selskap i 1999-2000. På det meste var Mogul 193 personer, i dag er det 90 stykker igjen. Selskapet har skiftet navn til Mogul Technology og blitt et ganske rendyrket IT-konsulentselskap.

- Det er et stykke fra nettbølgen i 2000 til det vi driver med i dag, sier Eriksen til digi.no. Etter at selskapet våren 2001 opplevde en kraftig nedgang i markedet for typiske webløsninger, er det teknologene, spesielt i gamle Numerica Taskon, som utgjør brorparten av selskapet i dag.

- Vi har en jevn strøm av oppdrag og en god ordrereserve for 2002. Mogul har spesialisert seg på områder som bank og finans og sitter med en lang rekke IT-arkitekter med kompetanse på Java-område, opplyser Eriksen og innrømmer at det fortsatt er et stort press i markedet.

- Det er generelt sett tøff konkurranse, og det går jo nesten ikke én dag uten at det nedbemannes rundt oss. Men vi skal absolutt ikke inngå lønnssenkninger for å redusere kostnadene. Vi har heller ingen planer om å nedbemanne konsulentvirksomheten for øyeblikket, sier Eriksen som varsler at det denne uken kommer gode tall fra Mogul, spesielt for fjerde kvartal i fjor.

Han kan imidlertid ikke røpe mer, siden selskapet er børsnotert i Sverige.

Til toppen