MOBIL

Uavgjort mellom Huawei og Ericsson

Det er dødt løp mellom Huawei og Ericsson når det gjelder leveranser av LTE-pilotnett for TeliaSonera i prestisjeprosjektene i Oslo og Stockholm.