Uavklart om Netcom får sluke Tele2

Konkurransetilsynet trenger mer tid.

Konkurransetilsynet har ikke bestemt seg for om de vil gripe inn mot telefusjonen. Bildet er fra pressekonferansen i sommer da (fra v.) Tele2-sjef Arild Hustad og Netcom-topp August Baumann presenterte planene.
Konkurransetilsynet har ikke bestemt seg for om de vil gripe inn mot telefusjonen. Bildet er fra pressekonferansen i sommer da (fra v.) Tele2-sjef Arild Hustad og Netcom-topp August Baumann presenterte planene. (Bilde: Thomas Marynowski)

Konkurransetilsynet trenger mer tid.

Konkurransetilsynet trenger mer tid til å avgjøre om NetComs morselskap skal få kjøpe Tele2 Norge.

Utfallet av Norges største mobilfusjon er dermed uavklart. I juni i år annonserte selskapene at TeliaSonera ville kjøpe Tele2 Norge for 4,6 milliarder kroner. TeliaSonera eier fra før av NetCom og Chess og vil med Tele2 i porteføljen få en markedsandel på 40 prosent i Norge.

To aktører

Dersom fusjonen godkjennes, vil to aktører – Telenor og TeliaSonera – kontrollere 90 prosent av det norske mobilmarkedet. Oppkjøpet må aksepteres av norske konkurransemyndigheter.

Konkurransetilsynet mottok den formelle informasjonen fra selskapene 5. august og hadde frist til tirsdag med å varsle om de enten godkjenner oppkjøpet, eller om de trenger mer tid.

Ny frist

Svaret kom i form av en pressemelding der tilsynet gir seg selv en frist til 11. november med å legge fram et begrunnet forslag til vedtak. Konkurransetilsynet kan imidlertid når som helst i denne prosessen avslutte sin saksbehandling uten å fatte vedtak om helt eller delvis inngrep mot foretakssammenslutningen.

– Vårt varsel innebærer ikke at tilsynet har konkludert endelig i vurderingen av om det er grunn til å gripe inn mot oppkjøpet, men at utredningen så langt ikke gir grunnlag for å legge bort saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Tilsynet peker på at det er to av de tre største aktørene i det norske mobilmarkedet som ønsker å slå seg sammen. Forbrukerrådet har advart mot at fusjonen vil føre til høyere mobilpriser. NetCom hevder på sin side at konkurransen øker dersom selskapet får mer muskler å stille opp mot Telenor. (©NTB)

    Les også:

Til toppen