Uavklart om Netcom får sluke Tele2

Konkurransetilsynet trenger mer tid.

Uavklart om Netcom får sluke Tele2
Konkurransetilsynet har ikke bestemt seg for om de vil gripe inn mot telefusjonen. Bildet er fra pressekonferansen i sommer da (fra v.) Tele2-sjef Arild Hustad og Netcom-topp August Baumann presenterte planene. Bilde: Thomas Marynowski

Konkurransetilsynet trenger mer tid til å avgjøre om NetComs morselskap skal få kjøpe Tele2 Norge.

Utfallet av Norges største mobilfusjon er dermed uavklart. I juni i år annonserte selskapene at TeliaSonera ville kjøpe Tele2 Norge for 4,6 milliarder kroner. TeliaSonera eier fra før av NetCom og Chess og vil med Tele2 i porteføljen få en markedsandel på 40 prosent i Norge.

To aktører

Dersom fusjonen godkjennes, vil to aktører – Telenor og TeliaSonera – kontrollere 90 prosent av det norske mobilmarkedet. Oppkjøpet må aksepteres av norske konkurransemyndigheter.

Konkurransetilsynet mottok den formelle informasjonen fra selskapene 5. august og hadde frist til tirsdag med å varsle om de enten godkjenner oppkjøpet, eller om de trenger mer tid.

Ny frist

Svaret kom i form av en pressemelding der tilsynet gir seg selv en frist til 11. november med å legge fram et begrunnet forslag til vedtak. Konkurransetilsynet kan imidlertid når som helst i denne prosessen avslutte sin saksbehandling uten å fatte vedtak om helt eller delvis inngrep mot foretakssammenslutningen.

– Vårt varsel innebærer ikke at tilsynet har konkludert endelig i vurderingen av om det er grunn til å gripe inn mot oppkjøpet, men at utredningen så langt ikke gir grunnlag for å legge bort saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Tilsynet peker på at det er to av de tre største aktørene i det norske mobilmarkedet som ønsker å slå seg sammen. Forbrukerrådet har advart mot at fusjonen vil føre til høyere mobilpriser. NetCom hevder på sin side at konkurransen øker dersom selskapet får mer muskler å stille opp mot Telenor. (©NTB)

    Les også: