Uavklart strid om Internett-forumet

På toppmøtet i Tunis pågår en dragkamp om hvem som skal ha ansvaret for det nye globale Internett-forumet.

På toppmøtet i Tunis pågår en dragkamp om hvem som skal ha ansvaret for det nye globale Internett-forumet.

Det ble tidligere denne uken kjent fra verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet at USA beholder inntil videre sin formelle kontroll over ICANN, og følgelig over det globale Internett, samtidig som FNs generalsekretær Kofi Annan har fått ansvaret for å innkalle til et nytt internasjonalt forum for å diskutere alle temaer som har med den internasjonale driften og utviklingen av Internett å gjøre.

Det nye forumet, «Internet Governance Forum», skal samle bransjeaktører, frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter.

    Les også:

Vedtaket om dette forumet, sier ikke klart hvilken organisasjon som skal ta seg av de praktiske forberedelsene og gjennomføringen av møtene. Den første samlingen skal være i Hellas en gang i første kvartal neste år.

Ifølge rapporter i News.com, skal det være to alternativer: Den internasjonale teleunionen (ITU) og den frivillige globale Internet Society som samler 20000 medlemmer fra 180 land. Mange av disse er kjente Internett-pionerer.

Av disse to, er bare ITU nevnt i vedtaket, men da bare i vendinger om at organisasjonen kan brukes «om nødvendig».

Internet Society prøvde i sin tid å få det globale ansvaret for adresseringssystemet på Internett, men Clinton-regjeringen valgte i 1998 å heller opprette ICANN.

USA prøvde å få også Internet Society nevnt i vedtaket, men måtte gi tapt. Mange toneangivende kretser i USA lider av FN-fobi, og har tegnet et bilde av ITU som et overpolitisert og antiamerikansk organ. I virkeligheten er ITU et standardiseringsorgan som først og fremst tar seg av telesamband og radio, men som også har bidratt med standarder som er sentrale for Internett, blant annet innen DSL og IP-telefoni. Det er antakelig det mektigste uavhengige organet i FN-systemet, og det nyter bred respekt for sin evne til å samle land på tvers av politiske skillelinjer og få gjennomført praktiske tiltak.

Uttalelser fra ITU tyder på at man er klar til å ta det organisatoriske ansvaret for det nye Internett-forumet, men dette skal altså fortsatt være gjenstand for drøftinger i kulissene under toppmøtet i Tunis, som for øvrig skal avsluttes i dag.

Til toppen