Ubekymret Adolfsen

Tom Adolfsen har vondt for å se at børsuroen i Asia kan få negativ innvirkning på Merkantildata.

Blant selskapene på Oslo børs som skulle ha lite å frykte av "Asia-effekter" er Merkantildata. Hvordan ressonerer selskapets ledelse omkring mulige konsekvenser av uroen?

- Dersom vi skal bli berørt av den uroen vi ser i Asia må det skje ved at våre kunder finner det nødvendig å kutte ikke bare i sitt investeringsprogram, men spesifikt i IT-investeringer og utvikling. I utgangspunktet er det bare deler av næringslivet i de nordiske landene som kan bli berørt av utviklingen i de asiatiske markedene. Dersom enkelte selskap finner ut at de må kutte 10-20 prosent i investeringsbudsjettet, tror jeg det er lite sannsynlig at det er IT-investeringen som kommer øverst på listen. Jeg vil si at det er mer sannsynlig at IT er det området det sist blir kuttet i, sier Adolfsen til digi.no.

Ved siden av sviktende inntjening som følge av lavere vekst i selskapenes markeder og derigjennom lavere kurs på IT-aksjer, kan IT-aksjene bli svekket gjennom en reprising av aksjeinvesteringer generelt som følge av mer "nervøse" investorer, som legger til grunn et høyere avkastningskrav. Dette vil slå hardest ut i prisingen av selskap med høy forventet fremtidig vekst i resultatene.

- Med de kursfallene vi ser på børsene i disse dager er det en del selskaper som blir meget billige. Det gjelder særlig selskaper som er priset på høy fremtidig vekst, men ennå ikke har levert resultater og kontantstrømmer, sier Adolfsen.

Han indikerer samtidig at Merkantildata ser på muligheten til å benytte anledningen til å kjøpe seg opp i mindre selskaper som sitter på kompetanse som passer inn i Merkantildata.

Til toppen