Ubemerket start for AOL Sverige

USAs største online-tjeneste og Internett-leverandør America Online har i det stille etablert seg i Sverige.

USAs største online-tjeneste og Internett-leverandør America Online har i det stille etablert seg i Sverige.

Dette er hovedskjermbildet de første svenske AOL-abonnentene møter.
Dette er hovedskjermbildet de første svenske AOL-abonnentene møter.

Lokalt innhold med vekt på sport, nyheter, og vær, samt utgang til det øvrige internettet, er oppskriften for America Onlines satsning i Sverige, det første nordiske landet på AOLs repertoar. Utgangspunktet er AOL UK, et fellestiltak ("joint venture") mellom America Online Inc. og det tyske mediekonsernet Bertelsmann AG. Her representerer AOL ekspertisen og Bertelsmann kapitalen – AOLs årsomsetning ligger på rundt 1,1 milliarder USD, mens Bertelsmann er ti ganger så stor.

– Innen mars regner jeg med at vi skal ha 500.000 abonnenter i Europa, sier pressetalsmann Gareth Llewellyn i AOL UK.

– Allerede i dag har vi 100.000 abonnenter i Storbritannia, 300.000 i Tyskland og 50.000 i Frankrike. Jeg kan ikke si hvor mange vi har i Sverige etter de to første driftsukene. De neste på etableringslisten er Sveits og Østerrike. Jeg vet ikke om eventuelle planer for Norge.

Abonnent-tallene tyder på betydelig vekst siden november i fjor da AOL oppga å ha 70.000 abonnenter i Storbritannia, 150.000 i Tyskland og 10.000 i Frankrike. I USA har AOL over 8 millioner abonnenter.

Tjenesten i Sverige er begrenset til modembrukere, inntil 33,6 kbps. Minstekrav til maskinutrustning er forrige generasjons 386 Windows-PC med 4 MB minne. Du må være over 18 år, bosatt i Sverige og besitte et kredittkort. Klientprogramvare kan lastes fra web-stedet til AOL UK eller bestilles på 020-491 326, der du uansett må henvende deg for å få telefonnummeret til noden nærmest deg. En Mac-utgave av klienten ble varslet i fjor høst men er ennå ikke gjort allment tilgjengelig.

– Vi har ennå ingen klientprogramvare på svensk, innrømmer Llewellyn.

Svenskene får den første måneden gratis, forutsatt at de ikke prøver seg online i mer enn ti timer. De neste fem timene koster 60 SEK, hver påfølgende time kommer på 30 SEK. De vanlige abonnementsvilkårene følger AOL USAs gamle modell med fast månedlig avgift (60 SEK) som gir inntil tre timer på lufta. Påfølgende timer koster 30 SEK hver. Tellerskritt kommer i tillegg.

Som partner tilfører Bertelsmann AOL et stort markedsføringspotensiale. Selskapet driver blant annet bok- og plateklubber over hele Europa, med til sammen over 20 millioner abonnenter.

Til toppen