Ubuntu satser videre på MySQL

Roser engasjementet til Oracle.

Ubuntu satser videre på MySQL

Flere nettsteder og Linux-distribusjoner har de siste årene valgt vekk MySQL som primært databasesystem til fordel for blant annet MariaDB. Årsaken skal ha vært misnøye med hvordan Oracle har administrert prosjektet etter oppkjøpet av Sun, som ble kunngjort i 2009.

Men nå er det klart at én av de viktigste Linux-distribusjonene har valgt å gå mot strømmen. Ubuntu-grunnlegger og Canonical-sjef Mark Shuttleworth kunngjorde i forrige uke at den kommende langtidsutgaven Ubuntu 14.04 LTS («Trusty Tahr») vil ha MySQL 5.6 som standard relasjonsdatabasesystem. Denne versjonen av Ubuntu skal gis ut i april.

– Kudos til MySQL-teamet hos Oracle for å engasjere seg åpent og på en vennlig måte, for å innhente Ubuntu-medarbeidernes tillit og for gi oss selvsikkerheten å levere stabile desimal-utgaver i Ubuntu som standard, skriver Shuttleworth.

I praksis betyr dette etter alt å dømme at Oracle vil levere MySQL-pakkene direkte til Ubuntu-brukerne, uten at de må pakkes om.

– Det har stort betydning når vi kan gi en oppstrømsaktør mulighet til å levere sine beste «bits» direkte til Ubuntu-brukerne ved å bruke den fantastiske umiddelbarheten i pakkesystemet. Vi kan bare gjøre det når vi har etablert et felles sett med verdier, og dette er et flott eksempel, skriver Shuttleworth, som ønsker at også andre leverandører tilbyr programvaren sin på en slik måte.

Lærerikt

Oracle har siden i fjor tilbudt MySQL gjennom en egen pakkebrønn og har ifølge norske Yngve Svendsen, direktør for MySQL Engineering Services hos Oracle, lært mye av dette.

– Når du er oppstrøms kan du du lett henfalle til en modus hvor du slutter å lytte skikkelig til de som sitter nedstrøms og er nødt til å prosessere det du utgir. Det vil alltid være en viss mengde med forskjellige prioritering og meninger mellom oppstrøms og nedstrøms, men ved å plassere oss selv nedstrøms og på den måte til en viss grad måtte «eat our own dogfood», har vist seg å være svært lærerikt og nyttig, skriver Svendsen. Han innrømmer at Oracles distribusjon av MySQL til Linux har vært mangelfull.

Han forteller videre at teknikere og utviklere fra MySQL-teamet har samarbeidet med felleskapene til både Debian og Ubuntu om å gjøre MySQL 5.6 tilgjengelig for begge distribusjoner. MySQL 5.6 ble inkludert i en eksperimentell Debian-versjon i midten av februar.

Planen framover er å gi ut vedlikeholdsoppdateringer av MySQL 5.6 annenhver måned.

– Dette er passer ikke hundre prosent for Linux-distribusjoner, hvor tilnærmingen historisk har vært å velge en spesifikk MySQL-utgivelse som skal brukes i en ny hovedutgave av distribusjonen. Senere vedlikehold har i stor grad bestått av at distributøren har fikset kjente feil og sårbarheter ved enten å hente forbedringene fra senere MySQL-utgivelser eller å implementere sine egne feilfikser, skriver Svendsen.

Blant hensiktene med denne tilnærmingen, som Svendsen også understreker, er å unngå at eventuelle nyheter som innføres med nye utgaver av programvaren, fører til kompatibilitetsproblemer i den aktuelle distribusjonen. Nå skal Oracle være garantist for at dette ikke vil skje i Ubuntu 14.04 LTS.

– Jeg mener at Oracle har vært en utmerket forvalter av MySQL, med virkelige investeringer og utmerket kvalitet, sier Shuttleworth i et intervju med ZDNet. Han sender et spark til annet Red Hat, som er blant aktørene som har valgt vekk MySQL til fordel for MariaDB.

– Jeg mener at tendensen til å innbille seg konspirasjoner og misligheter er ett av de tristere aspektene ved åpen kildekode-programvare.

Shuttleworth understreker likevel at Ubuntu med glede vil inkludere solid kode fra MySQL-avleggere som Percona, SkySQL og MariaDB etter hvert som de modnes.

    Les også: