UDI effektiviserer saksbehandlingen

Utlendingsdirektoratet (UDI) investerer 23,5 millioner kroner i nytt saksbehandlingssystem. Det er Computas som skal levere systemet, som går under navnet FLYFREM.

Utlendingsdirektoratet (UDI) investerer 23,5 millioner kroner i nytt saksbehandlingssystem. Det er Computas som skal levere systemet, som går under navnet FLYFREM.

Avtalen omfatter alt fra utvikling og programmering til brukeropplæring, opplyser Computas i en pressemelding.

Systemet skal redusere saksbehandlingstiden i UDI, blant annet søknader om visum, asyl og statsborgerskap. UDI har lenge etterlyst et enhetlig system som ivaretar kontrollhensyn og ulike statistikkbehov. Det blir det nå en løsning på: FLYFREM skal utveksle data med andre offentlige systemer, eksempelvis personregisteret.

Foruten UDI skal også politietaten og justisdepartementet ta i bruk FLYFREM, som dermed får omlag 2000 brukere over hele landet, opplyser prosjektleder Balazs Hirko i UDI.

Basisen for FLYFREM er Computas-systemet SARA - et gjenbruksbibliotek som tidligere er benyttet med hell i systemer hos blant andre NORAD, Høyesterett, Statens innkrevingssentral, Politiet og Trygdeetatens innkrevingssentral.

Til toppen