Udir kjører utdatert e-postserver for  «ingen eller svært få» brukere: – Vi anser risikoen som lav

Etatens e-postservere tilbød den forkastede SSLv3-protokollen. Det er ikke i tråd med GDPR, ifølge Datatilsynet.

Udir kjører utdatert e-postserver for  «ingen eller svært få» brukere: – Vi anser risikoen som lav
Utdanningsdirektoratets lokaler i Bjørvika. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB

Takket være tips fra en av våre mer teknisk anlagte lesere har vi tatt en titt på nettverkssikkerheten til Utdanningsdirektoratets (Udir) e-postserververe. Dette har vi gjort ved hjelp av Hardenize.com og testssl.sh – virkemåten beskrives lenger ned i saken.