Uendret situasjon for Tiscali-kunder

Situasjonen for kundene i Tiscali blir uendret inntil Konkurransetilsynet har vurdert Telenor-kjøpet av Tiscali.

Situasjonen for kundene i Tiscali blir uendret inntil Konkurransetilsynet har vurdert Telenor-kjøpet av Tiscali.

– I første omgang drives Tiscali videre frem til Telenor eventuelt får godkjenning fra Konkurransetilsynet. For Tiscali-kundene blir alt som før, og kundene er sikret fortsettelse av de avtalene de har inngått med Tiscali, sier administrerende direktør Olav Sande i Tiscali til digi.no.

    Les også:

Det betyr at forhold som pris, vilkår og bindingstid vil fortsette på samme måte som tidligere, i alle fall inntil Telenor formelt overtar selskapet. Et mulig oppkjøp forutsetter en godkjenning fra Konkurransetilsynet.

– Alle selskaper har meldeplikt om oppkjøp og fusjoner. Vi vil behandle dette etter vanlig prosedyre. Normal behandlingstid er inntil 100 virkedager regnet fra datoen for innløpt fullstendig melding. Det vil si 20 uker + eventuelt helligdager. Det er de lovbestemte fristene, sier Lasse Fridstrøm i Konkurransetilsynet til digi.no.

Han ønsker ikke å forhåndsprosedere noe mulig utfall av behandlingen.

Konkurransetilsynet håndvever Konkurranseloven hvor det blant annet står følgende:

«Konkurranseloven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig.»

Til toppen