Uenighet i EU om statsstøtte

EU-kommisjonens beslutning om å blokkere den statlige støtten på 150 millioner kroner til den fransk-italienske halvlederprodusenten SGS-Thomson er avblåst - mot konkurransekommisjonær Karel van Mierts ønske. Saken har blåst nytt liv i debatten om hvordan mektige selskaper manipulerer med EUs støtteordninger.

Konkurransemyndighetene i Brüssel utførte nylig en undersøkelse som avdekket at den italienske statsstøtten til SGS-Thomson - gitt for å utvikle integrerte kretser - gikk utenom det som er tillatt for statlig forskningsstøtte i Italia. EU-kommisjonen krevde deretter at støtten burde trekkes tilbake fordi pengene gikk til å regulere SGS-Thomsons kommersielle virksomhet og ikke til forskning.

Av de 58 produktene selskapet har søkt om utviklingsstøtte til finnes svært mange allerede på markedet. Det gjelder blant annet databrikker til datamaskiner, telekommunikasjonsprodukter, radioer, biler og elforsyningen, skriver Financial Times. Støttemidlene SGS-Thomson har søkt om kan imidlertid bare brukes til å utvikle den første prototypen, ikke kommersiell tilpassing av eksisterende produkter.

Saken har blåst nytt liv i diskusjonen om hvordan store selskaper i økende grad synes å karre til seg betydelige FoU-midler på falske premisser.

Men også internt i EU er uenigheten stor omkring regelverket for statlig FoU-støtte. Edit Cresson, EU-kommisjonær med ansvar for forsknings- og utviklingsspørsmål, mener for eksempel at Karel van Miert har et altfor strengt syn på retningslinjene for statlig støtte. Og foreløpig har Cresson gått seirende ut av striden med van Miert. Etter intensiv lobbying fra Cresson og den franske og italienske regjeringen, ble EU-kommisjonens blokkering av SGS-Thomson-støtten avblåst.

I et brev til kommisjonens leder, Jacques Santer, skriver hun at van Miert ikke har tatt hensyn til at den amerikanske staten massivt støtter opp om sin halvlederindustri. Konkurransekommisjonær van Miert sier på sin side at saken er et typisk eksempel på et voksende problem i EU; misbruk av statlige subsidier.

- EUs medlemsstater har funnet ut at ett av de få smutthullene som er igjen for å få ut statlige penger til selskaper er å kalle det støtte til forskning og utvikling, for så å få¨EU-kommisjonens aksept for det, uttaler en anonym industriekspert til Financial Times.

Den franske og italienske stat eier hver 30 prosent av SGS-Thomson, mens private investorer står bak de øvrige 40 prosent av selskapet.

;