Uenighet i politiet om «datakrise»

Sjefen for Politidirektoratet avviser at det er IT-krise. Politiforbundet er sjokkert.

Uenighet i politiet om «datakrise»

Sjefen for Politidirektoratet avviser at det er IT-krise. Politiforbundet er sjokkert.

Oslo (NTB): Administrasjonsdirektør Tore Lorentzen og Politiforbundets Arne Johannesen er ikke enige om dagens IKT-situasjon i politiet er en trussel for politiarbeidet eller ikke.

I en sak som ble publisert på politi.no fredag ettermiddag avblåser administrasjonsdirektør i Politidirektoratet, Tore Lorentzen, IKT-alarmen som startet i bladet Politiforum torsdag. Da hevdet direktør Lars Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) at politiets IT-utstyr var foreldet og at det truet politioperative oppgaver.

Men ifølge Tore Lorentzen finnes det ingen krise, bare et behov for nye løsninger.

– Norsk politi er avhengig av gode IT-løsninger for å kunne arbeide effektivt. Når det gjelder operative løsninger, skal politiet være ledende. I dag har politiet en rekke gode IT-systemer og løsninger, men også noen store utfordringer når det gjelder IKT, sa Lorentzen på politi.no.

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, reagerte kraftig på utspillet fra Tore Lorentzen og Politidirektoratet. På politiforum.no sier han:

– Jeg forstår ikke hvorfor Tore Lorentzen forsøker å bortforklare den meget alvorlige IKT-krisen politiet nå er inne i. Dette er dokumentert fra ulike fagmiljøer og nettopp beskrivelsen fra PDMT bygger opp under dette. Jeg er alvorlig bekymret. Jeg skjønner ikke at Politidirektoratet og justisminister Knut Storberget tør å sitte og se på situasjonen med de konsekvensene den kan få for politiet, sier Johannessen, som tegner en mørk framtid dersom noe ikke blir gjort:

– I verste fall kan serverparken bryte sammen i løpet av seks måneder, noe som vil være en total katastrofe.

    Les også:

Til toppen