Uenighet om det norske PC-salget

Sprik i salgstallene for det norske PC-markedet gjør det vanskelig å vurdere markedet.

Sprik i salgstallene for det norske PC-markedet gjør det vanskelig å vurdere markedet.

PC salget utgjør en stor andel av omsetningen i norsk IT-bransje og kan ses på som en indikator for bransjens utvikling.

En ting er at spådommene for kommende salg er usikre, men nå viser det seg at også tallene for det faktiske salget spriker betraktelig. Dermed blir det vanskeligere å si noe både om markedsvekst eller nøyaktig hvem som tar eller mister markedsandeler.

    Les også:

For 2005-tallene til de to aktørene som teller PC-salg i Norge, IDC og DMR, viser et avvik på 5 prosent.

IDC mener at det ble solgt 930.000 PCer i 2005 og at det var en kraftig økning i forhold til året før. I følge Arild Westby i HP justerte IDC estimatene for 2005 flere ganger i løpet av året. Fra en spådom på begynnelsen av året om 6-7 prosents vekst økte de det til 19 prosent innen året var omme.

Det norske analyseselskapet DMR opererer med lavere tall. De rapporterer at salget endte på 880.000 PCer. Dette gir et avvik på betydelige 50.000 PCer som de to analysebyråene altså er uenige om eksisterer eller ikke.

Bedt om en forklaring, spekulerer PC-analytiker Anders Elbak i IDC i om at kanskje DMR ikke har fått med seg PCene enkelte distributører leverer fra felleslager i Sverige.

Hvor mange av de mindre PC-produsentene som man tar med vil også spille inn. Det finnes trolig et tresifferet antall aktører som setter sammen PCer til private og små bedriftskunder.

På serversiden er selskapene nærmere hverandre. IDC opererer med et salg av 36.000 Intel-baserte servere, mens DMR oppgir 34.500 solgte servere. Et avvik på under fem prosent.

Til toppen