Uenighet stopper videoformat i HTML 5

Ogg Theora og H.264 sløyfes fra standarden.

Uenighet stopper videoformat i HTML 5

Ogg Theora og H.264 sløyfes fra standarden.

Innebygget støtte for video og lyd – helt uten behov for utvidelser og tillegg i nettleseren. Det er noe av målet med neste versjon HTML (HyperText Markup Language).

I dag er webutviklere avhengig av tredjeparts programvare som for eksempel Flash fra Adobe eller Silverlight fra Microsoft for å implementere multimedia i nettløsninger.

HTML 5 har som mål å løse dette. I utkastet til den kommende standarden fra W3C (World Wide Web Consortium) het det at interoperabiliteten mellom ulike nettlesere ville bli bedre dersom alle støttet samme video-kodek.

I praksis vil det si at det kommende HTML-elementet video ville støttet samme videoformat på tvers av alle nyere nettlesere.

Ian Hickson, redaktør for HTML 5-spesifikasjonen, skrev mandag i forrige uke at nettleserprodusentene ikke klarer å bli enige om hvilke videoformater de vil støtte.

- Jeg har konkludert at det ikke finnes noen egnet video-kodek som alle leverandørene er villige til å implementere.

Striden har stått mellom de åpne formatene Ogg Theora og H.264, men nå er det besluttet at ingen av dem blir definert i standarden.

Dermed blir i stedet video-taggen udefinert i HTML-spesifikasjonen, slik tilfellet er med for eksempel bildetaggen, IMG.

Grunnen er at nettleserprodusentene ikke blir enige. Apple skal ha motsatt seg å implementere Ogg Theora, mens verken Mozilla eller norske Opera Software ønsker H.264.

Google har implementert støtte for begge de aktuelle videoformatene, men har ikke anledning til å tilby H.264-lisens til tredjeparts distrobutører av Chromium. Dermed faller støtten bort i Linux-versjoner av Chrome. Microsoft har ikke tatt stilling til om de vil støtte video-taggen overhodet.

HTML 5-redaktøren ser for seg to mulige løsninger i fremtiden.

Den ene er at støtten for Ogg Theora øker nok til at Apples bekymringer rundt videoformatets patenter reduseres. Da tror han Theora blir de facto-standard format på weben.

Et annet mulig scenario han ser for seg er at relevante H.264-patenter utløper og at formatet kan tilbys uten lisenskostnader.

Den kommende audio-taggen har ifølge Hickson lignende problemstillinger, men her er situasjonen noe mindre fastlåst, ettersom det finnes flere formater å velge mellom.

Noe av fordelen med å benytte integrert multimediestøtte i nettlesere fremfor å benytte plugins, er muligheten til å manipulere avspillingen innenfor DOM (Document Object Model), det vil si ved hjelp av blant annet stilsett (CSS) og JavaScript.

    Les også:

Til toppen