Ufine og unødvendige angrep på Microsoft

I den senere tid har det versert en rekke negativt ladede rykter om Microsoft som har vist seg å være usanne. Slike angrep kan virke mot sin hensikt.

I den senere tid har det versert en rekke negativt ladede rykter om Microsoft som har vist seg å være usanne. Slike angrep kan virke mot sin hensikt.

De fleste tilhengere av operativsystemer som Microsoft ikke har ansvaret for, er raske med å fordømme Microsoft hver gang selskapet uttaler seg om de konkurrerende systemene uten at sannhetsnivået er på høyde med hva selskapet burde kunne prestere. Undertegnede er også blant de som har kritisert Microsoft for å skape FUD (Fear, Uncertainty and Doubt).

Dessverre ser det nå ut til at den andre siden, det vil si motstanderne av Microsoft vil ta igjen med samme mynt. I det siste har det dukket opp en rekke mer eller mindre godt lagede pressemeldinger som forteller om svakheter i Microsofts produkter. Alle er usanne og er blitt laget av personer som antagelig ønsker å skade Microsoft.

Meldingene som har dukket opp har inneholdt påstander om alt fra nye virus til flere sikkerhetshull i Windows. Den siste meldingen – som faktisk er litt morsom – går ut på at Microsoft i samarbeid med Siemens, Oracle og Hewlett-Packard planlegger å utgi en egen Linux-distribusjon for å konkurrere med blant annet Red Hat og SuSE.

Selv om Microsoft har mange svin på skogen og det ikke er ofte at jeg finner det nødvendig å forsvare selskapet, synes jeg slike falske meldinger ikke hører hjemme i dagens datamiljø.

Stort sett er det nyhetsmagasiner og aviser som fanger opp slike meldinger først, og hvis journalisten har en viss kompetanse, bør slike narrespill kunne oppdages før de kommer på trykk. Bare det å få bekreftet innholdet i meldingen fra avsenderen - i hvert fall hvis det innholdet er oppsiktsvekkende - bør være en selvfølge. Journalist Dave Whitinger i Linux Today gikk opprinnelig i denne fellen da han mandag ukritisk gjenga ryktene om Microsofts Linux-distribusjon. Heldigvis har Linux Today mange oppegående lesere slik at det raskt ble klart at dette var en skrøne.

Hvilken betydning slike meldinger har for Microsoft, er usikkert. Til nå har Microsoft gjennom sin nedrakking på konkurrerende systemer blitt ansett som paranoid og i verste fall løgnaktig. Men når selskapet utsettes for slike angrep, vil selskapet isteden kunne oppnå en slags martyrstilling som selskapet kan tjene på – det vil si hvis det oppdages at det er snakk om narrespill.

Når slike meldinger avsløres som usanne, vil nok de fleste tenke at dette er et motangrep fra tilhengere av blant annet Linux. Dermed vil meldingene virke mot sin hensikt og undergrave den status dette miljøet har oppnådd de siste årene.

Det er derfor viktig at Linux-miljøet går offentlig ut og fordømmer slike meldinger om konkurrentene. Ikke for Microsofts skyld, men for å bevare Linux-miljøets eget omdømme.

Til toppen