Uforstående Trasti

Dersom sparebankene velger å selge Fellesdata, kan det bli i form av en børsintroduksjon. Men Ole Trasti tror ikke Fellesdata blir solgt.

Dersom sparebankene velger å selge Fellesdata, kan det bli i form av en børsintroduksjon. Men Ole Trasti tror ikke Fellesdata blir solgt.

Administrerende direktør Ole Trasti i Fellesdata stiller seg uforstående til dagens oppslag i Computerworld om at Fellesdata er til salgs.

- Jeg har kontaktet alle større banker og bankgrupperinger. Med IBM har jeg veldig god dialog bygget på tillit. Jeg snakket med Ole Haaber idag og han avkreftet kjøpeplaner. Mange kan nok være interessert i å kjøpe oss, men ingen har foreløpig innledet noen form for forhandlinger. Jeg har vært i kontakt med IBM, EDS, eierne våre og en rekke andre, og jeg har ikke fått noen indikasjoner på at Fellesdata skal selges Vi selger riktignok FD-Soft og FD-Pack (se referanser under), men såvidt jeg vet foreligger det ingen planer om salg av Fellesdata, sier Trasti.

Han ser imidlertid ikke bort fra at det kan bli en endring i eierstrukturen på sikt.

- I utgangspunktet var vi et spleiselag for sparebankene, hvor hver bank hadde en stemme. Dette er et arbeidsfellesskap som nok etterhvert krever endringer i eierstrukturen. Vi gjorde en emisjon ifjor som verdsatte selskapet til 300 millioner. Vi får meget bra resultater - vi ligger vel 30 millioner foran et budsjett på 30 millioner, og ligger an til en omsetning på vel 800 millioner. Vi konstaterer også at det vi har av produkter og tjenester tas vel imot i markedet. Gitt at denne utviklingen fortsetter kan verdien stige utover høsten.

Han refererer til bankselskapet Provida som er børsnotert.

- De har 100 millioner i omsetning og hadde et underskudd på åtte millioner første halvår, og er likevel verdsatt på børsen til 260 millioner kroner.

Han mener at det ville være strategisk meget uklokt av eierne å selge Fellesdata. Fellesdata har kontroll med så mange viktige strategiske teknologier at en avhending ville gjøre bankene sårbare.

- Alt som går på de regnskapssystemer, transaksjonssystemer og andre sentrale systemer er sentralisert til oss. Noen banker går riktignok sin egen vei, men generelt sett er det ingen flukt fra sentrale løsninger, slik man gjerne får inntrykk av.

Bankene skal virkelig tenke seg om før de gir fra seg kontrollen. DnB har kontroll med alt de driver med, bankene i Novit eier Novit. Det er ikke bare en finansiell operasjon å selge en bedrift som Fellesdata. Trasti har heller ikke registrert noen trender internasjonalt hvor banker outsourcer dataavdelingene sine.

Han har ingen problemer med å se for seg en turbulent bankfremtid, men mest for bankene selv og deres ansatte. Ny teknologi vil gjøre tusenvis av bankansatte overflødige.

Til toppen