UiO inngår ADSL-avtale med Telenor

Telenor har med en underskrift skaffet seg 37.000 mulige nye kunder.

Telenor har med en underskrift skaffet seg 37.000 mulige nye kunder.

Universitetet i Oslo (UiO) har valgt Telenor som leverandør av ADSL bredbånd til ansatte og studenter ved universitetet. Totalt omfatter dette til sammen rundt 37.000 potensielle brukere. Avtalen går over to år med opsjon på ytterligere to år.

Avtalen ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse med to andre norske bredbåndsleverandører.

- Avtalen med Telenor betyr at vi nå kan tilby alle våre ansatte og studenter et godt og fleksibelt bredbåndtilbud tilpasset den enkeltes behov, sier innkjøpskoordinator Kjell-Gunnar Thomsen ved Universitetet i Oslo.

- Valget av leverandør ble gjort ut ifra en helhetsvurdering av tekniske, prismessige og øvrige forhold. Fremfor alt var Telenors brukerstøtte og kundeservice en viktig rolle i denne sammenheng. Dette er naturlig nok noe av det viktigste med et så mangesidig bruksmønster som våre studenter og ansatte representerer, fortsetter Thomsen, som forklarer at forskjellene i de tekniske og prismessige delene av tilbudene var små.

Til digi.no forteller Thomsen at avtalen blant annet at brukerne kan henvende seg til universitetets vanlige IT-støtteapparat hvis de skulle oppleve problemer med tjenesten.

UiO har fram til nå hatt lignende avtaler med Telenor og NextGenTel, men Thomsen understreker at det nå er snakk om en ny avtale.

Mer informasjon vil trolig legges ut på denne siden.

Til toppen