Ujevn kundevekst i bredbåndtelefoni

Telio satte ny rekord for kundetilvekst i bredbåndtelefoni. Ikke alle gjør det like skarpt.

Telio satte ny rekord for kundetilvekst i bredbåndtelefoni. Ikke alle gjør det like skarpt.

Telio var først ute i Norge med tjenesten telefoni over bredbånd til forhåndsbetalt pris. I januar i fjor startet selskapet opp med en ambisiøs målsetting om 50.000 kunder i løpet av 2004.

Telio måtte nøye seg med 30.000 kunder, men administrerende direktør Rune Strømmen bedyret til digi.no i januar at selskapet var strålende fornøyd og tjener penger.

Januar ble ny rekord for leverandøren av bredbåndtelefoni som fikk 5.800 nye kunder.

Salget kommer i hovedsak gjennom distribusjonsavtalen selskapet har med Narvesen og gjennom direkte salg på selskapets websider. I tillegg ringer kunder selv inn og bestiller. En ikke ubetydelig andel nye abonnement selges også av forhandlere.

Til sammenligning oppnådde bredbåndsutfordreren NextGenTel en kundevekst på kun 500 bredbåndtelefonikunder fra slutten av november og ut januar. NextGenTel hadde et mål om at 20-40 prosent av alle nye kunder også ville velge bredbåndtelefoni. Så langt ser det ut for at det riktige tallet ligger på rundt 8 prosent.

BlueCom, som også utfordrer Telio innen bredbåndtelefoni, melder om en kundevekst på 1.900 fra tidlig oktober frem til slutten januar.

Telio-sjef Strømmen mener selskapets enkle prismodell basert på et fast månedlig abonnement med gratis tellerskritt er en forklaring på at Telio nå mottar mange tusen flere kunder i måneden enn konkurrentene til sammen.

Post- og Teletilsynet spår at den samlede veksten for alle aktørene kan komme opp i ti til tyvetusen månedlig i 2005.

I tillegg til salget av bredbåndtelefoni til privatkunder i Norge har Telio i overkant av 8000 kunder i Danmark, samt en white-label tjeneste for større bredbåndsoperatører. Det er inngått avtale om å levere denne tjenesten til blant annet InterNLnet i Holland og her er alt flere hundre pilotkunder oppe og går.

Snart skal telemyndighetene, med pålegg fra PT-direktør Willy Jensen, sette opp et regelverk for IP-telefoni, som skal være klart i løpet av første halvår.

Telenor sitter på gjerdet og vil først lansere bredbåndtelefoni til privatmarkedet i mars. Telenor-direktør Berit Kjøll sier at bredbåndtelefoni ikke har tatt av og at dette først vil skje når det kommer nye tjenester.

Strømmen stiller seg undrende til at Kjølls gamle kunder åpenbart synes halv pris og gratis tilleggstjenester er noe nytt.

Til toppen