Ukjent aktør vil kjøpe opp Ibas

En ukjent aktør har signalisert at det vil komme et tilbud på dataredningsselskapet Ibas.

En ukjent aktør har signalisert at det vil komme et tilbud på dataredningsselskapet Ibas.

Dataredningsselskapet Ibas, som nylig kjøpte sin engelske konkurrent Vogon, kan nå selv bli kjøpt opp. Selskapet har med oppkjøpet av Vogon blitt markedsleder på tjenester, utstyr og programvare for redning av data.

I ettermiddag sendte Ibas ut følgende børsmelding:

"Ibas har mottatt en henvendelse der det indikeres en interesse i å fremsette et tilbud på samtlige aksjer i selskapet til en pris pr aksje på i størrelsesorden 16 kroner. Styret i Ibas vil innen utløpet av neste uke søke å avklare henvendelsens nærmere innhold, og

om denne kan danne grunnlag for et bud på selskapets aksjer som vil få tilstrekkelig oppslutning blant aksjonærene.

Selskapet vil sende ny melding så snart slik avklaring er oppnådd, og senest før kl 10 på mandag 6. juni 2005."

Det eneste Ibas vil fortelle er at "Henvendelsen er fremsatt på vegne av en utenlandsk aktør."

I USA er selskaper som Ontrack Data International, Data Recovery Labs og DriveSavers Data Recovery store aktører i samme marked som USA, men også aktører som IBM hjelper kunder å redde data.

Også Symantec har en betydelig omsetning på verktøy for å redde data.

Til toppen