Ukjent faktor gjør Linux billigere enn Windows

At Linux er gratis betyr ikke så mye, mener Gartner. Det er en annen og lite diskutert faktor som vipper regnestykket.

At Linux er gratis betyr ikke så mye, mener Gartner. Det er en annen og lite diskutert faktor som vipper regnestykket.

I en serie ferske rapporter om eierkostnader og Linux, påpeker Gartner at det er lett å bli lurt av at Linux er gratis.

Gartner har i mange år pekt på at prisen på operativsystemet og PC-en bare er 20-30 prosent av totalkostnadene for å eie en PC. Mesteparten av kostnadene stammer fra brukeropplæring, brukerstøtte og tiden kolleger kaster bort på å hjelpe hverandre.

    Les også:

De fleste bedrifter vil i utgangspunktet ikke spare inn pengene ved å migrere fra Windows til Linux på sine PC-er. Men Gartner gjennomfører regnestykket to ganger, for det er et parameter analyseselskapet påpeker som kan gjøre Linux ganske lønnsomt.

Gartner sier at det har vært lett å spare inn pengene på å bytte til Linux på servere fordi de fleste servere bare kjører en applikasjon. Med en typisk PC må man anskaffe/installere og lære opp brukeren i veldig mye programvare. Har du noen egenforfattede eller eldre systemer kan det bli kostbart å bytte.

Gartner mener i utgangspunktet at det bare er lønnsomt å bytte til Linux på PC-er i noen helt få situasjoner.

Bedrifter bør bare vurdere Linux hvis brukerne har et svært begrenset antall applikasjoner. Dette betyr ikke Office - det er brukere som for eksempel bare taster inn data eller bruker et system for oppslag. Bare her kan man spare penger.

Det er dog andre situasjoner der Linux er et besparende valg. Hvis bedriften fremdeles bruker gamle Windows-versjoner, er det såpass dyrt å oppgradere til Windows XP at Linux kan lønne seg.

For en vanlig kontorbruker er faktisk Linux og den billige Office-konkurrente StarOffice dyrere enn Windows XP/Microsoft Office - Gartner mener at dette koster totalt 5400 kontra 5200 dollar i året å eie en PC med disse konfigurasjonene.

Men så trekker Gartner frem en lite diskutert faktor de mener gjør Linux overlegent Windows. Dette er såpass viktig at Gartner har skapt et alternativt regnestykke som tar med denne faktoren og dette viser at Linux kan være langt billigere.

For Gartner påpeker at mange Windows-programmer krever at brukeren kjører Windows i administrator-modus. Brukeren har dermed alle rettigheter og dette bruker altfor mange til å installere nye programmer og endre innstillinger.

Dette er en stor kilde til økt nedetid, behov for brukerstøtte og dermed økte eierkostnader.

Mange av Gartners største kunder har forsøkt å løse dette problemet, men har ikke funnet tilfredstillende løsninger, forteller analyseselskapet.

Linux har ikke dette problemet, påpeker Gartner. Der fungerer alle programmer når selv om brukeren er logget på med begrensede rettigheter. Muligheten til å låse Linux for brukeren, kan spare bedriften for store summer.

Når Gartners tar med denne faktoren i sin kostnadsanalyse, ender regnestykket opp i en kraftig favør av Linux - ikke bare for brukere med ett program, men for vanlige kontorbrukere.

Her er Gartners regnestykke:

Gartner hevder her at en bedrift vil spare 764 dollar, rundt 5000 kroner per år per maskin, på bruke Linux på grunn av muligheten til å låse oppsett og programvare.

Dette reduserer totalkostnaden for en PC med Linux og StarOffice til 4522 dollar i året per maskin mot en PC med Windows XP og Office som koster 5200 dollar.

Til toppen