Ukjente CRM-selskap i milliard-deal

E.piphany har ennå til gode å tjene penger. Men Wall Street-yndlingen bruker egne aksjer verdt 3,2 milliarder dollar til å kjøpe konkurrenten Octane med en antatt omsetning på 11 millioner dollar i år. Begge driver med kundehåndteringssystemer.

E.piphany har ennå til gode å tjene penger. Men Wall Street-yndlingen bruker egne aksjer verdt 3,2 milliarder dollar til å kjøpe konkurrenten Octane med en antatt omsetning på 11 millioner dollar i år. Begge driver med kundehåndteringssystemer.

Regnskapstallene som er tilgjengelige for E.piphany er eldgamle målt med Internett-øyne. De viser at i de ni månedene fram til 30. september i fjor, omsatte CRM-spesialisten ("customer relationship management") for 10,5 millioner dollar, over fem ganger så mye som i tilsvarende periode i 1998. Samtidig ble tapet mer enn doblet, fra 6,8 millioner dollar til 16,1 millioner.

Men i midten av september gikk E.piphany på Nasdaq-børsen, og i tråd med den nye finanslogikken som ikke tar hensyn til dagens regnskap men til hva "alle" forventer av gevinst på "sikt", steg kursen brått fra et nivå rundt 50. Ved juletider hadde kursen tangert 250-merket. Det falt til så vidt under 150 midt i januar, svulmet til 300 i forrige uke, sto i rundt 250 da markedet fikk vite om overtakelsen av Octane, og skal nå være nede i 206.

Octane Software holder til i San Mateo i California, i likhet med E.piphany. Det betegner seg som IRM-selskap, for "Internet relationship management", og ble stiftet i 1997 av eksperter innen eCRM, eller elektroniske kundehåndteringssystemer.

Begge bygger med andre ord systemer som skal gjøre det lettere å kapre og holde på e-handelskunder, et særdeles ekspansivt felt innen moderne informasjonsteknologi.

Octane har ennå ikke kommet seg på børs. Toppsjef Tim Guleri sier til Dow Jones Newswires at overtakelsen framskynder kapitaliseringsprosessen med mellom seks og ni måneder i forhold til det de kunne fått til gjennom en egen emisjon. I fjor omsatte selskapet for tre millioner dollar. I år regner økonomisjef Kevin Yeaman i E.piphany at Octane burde kunne omsette for 11 millioner dollar, mot 31 millioner dollar for E.piphany alene. I 2001 spår han omsetning fra Octane på mellom 40 og 45 millioner dollar.

Overtakelsen koster E.piphany 12,8 millioner egne aksjer. Med kurs 250 dollar, var disse verdt 3,2 milliarder dollar da oppkjøpet ble kunngjort.

Det er langt igjen før E.piphany og Octane kan true ledelsen til et annet San Mateo-selskap, Siebel. Men de har et forsprang i den web-baserte CRM-nisjen, og det er dette forspranget de har greid å legge ut som optimistiske forventninger i markedet. Blant kundene finner vi American Express, Charles Schwab, Compaq, Critical Path, GTE og Hewlett-Packard.

Les mer om det voksende markedet for kundehåndteringssystemer:


SuperOffice vil samle småbedriftene på nett
Software Innovation bytter fra Windows til web
Software Innovation kjøper dansk kundesystem
Salgstøttespesialisten Siebel vokser raskest av alle
Kommersiell tjenesteapplikasjon ferdig på tre måneder
La kunden stå i sentrum for dataarkitekturen
HP og Oracle i heftig salgssamarbeid
Lanserer i Norge ett år etter USA
Bull er Norges første Remedy-systemintegratør

Til toppen