Ukjente faktorer spiser opp prisfordel

Ukjente faktorer spiser opp prisfordel

Lønnen er ikke høy i India og Øst-Europa, men her er hvorfor outsourcing likevel er ganske dyrt.

Analyseselskaper som Gartner og de store aktører som Accenture eller Capgemini forteller de får et vanskelig, men likevel viktig spørsmål om dagen:

Bedrifter og organisasjoner, samt presse, ber stadig om å få tallfestet hva lavkost-land kan gjøre for å spare på IT-kostandene, men svaret digi.no stort sett har fått sitter ofte langt inn og har hittil vært vagt: Du kan spare mellom halvparten og en tredjedel, avhengig av en lang rekke forhold, sier bransjen.

Men under en presentasjon nylig var EDB-sjef Endre Rangnes langt mer konkret - og han vet hva han snakker om. Driftssentralen og Norges største IT-selskap målt i antall ansatte har selv testet mulighetene for å skaffe seg hjelp i India.

Under presentasjonen avslørte Rangnes at EDB arbeider med å kjøpe opp et selskap og har besøkt og studert en rekke kandidater, først og fremst i mange østeuropeiske land, men også India.

Rangnes presenterte under møtet en informativ graf over totalkostnadene ved å sett ut IT-jobber til lavkost-land. Grafen, som egentlig er utarbeidet av Deutsche Bank, er interessant fordi kostandene er splittet opp og gir et bilde de færreste nok var klar over.

EDB mener Deutsche Bank-analysen er gyldig også her i Norge, selv om lønnskostnadene er høyere her i Norge enn i Europa. For bare en mindre del av totalkostnadene er lønn.

- Vi er enig i hovedbilde, tallene kan variere fra land til land og prosjekt til prosjekt, men vi ser at tallene stemmer ganske godt, sier informasjonsdirektør i EDB, Geir Remman, til digi.no.

Du kan spare fra 25 til hele 50 prosent, tror EDB, men du kan ikke se på lønningene. Her er hva som kommer til:

I tillegg til lønninger, øker IT-kostnadene dine, for kommunikasjon og IT-utstyr koster. I tillegg må du øke utgiftene på ledelse her i Norge for å styre og følge prosjektet.

Det mest overraskende og den faktisk største posten etter lønninger er den litt kryptiske "lokale tilpasninger" som vil utgjøre hele 15-20 prosent av totalkostnadene ved å sette ut IT-jobber til lavkostland.

- Lokale tilpasninger er tilpasninger du må gjøre til lokale lover og regler, for eksempel regler om bankdrift og regnskap, påpeker Remman.

For hvert land har sitt eget regelverk for for eksempel bank og penge-overføringer der ulike krav og rapporter skal skapes. Trolig er dine regnskapssystemer tilpasset norske krav og norske systemer for utvekling, kanskje bare i norske kroner.

Alle interne systemer må tilpasses og ikke minst oversettes, legger Remman til. Dette gir store kostnader som mange ikke tenker på.

Til toppen