Ukjente nyheter om Nextgentel

Noe større er i ferd med å skje i Nextgentel, selskapet har bedt Oslo Børs stoppe handelen i deres aksje.

Noe større er i ferd med å skje i Nextgentel, selskapet har bedt Oslo Børs stoppe handelen i deres aksje.

Fra tid til annen ber børsnoterte selskaper om at Oslo Børs stopper handelen av deres aksjer fordi det er i ferd med å skje viktige ting med selskapet. For å hindre at noen som har fått nyss i nyhetene kan kjøpe eller selge aksjen, stoppes handelen.

I de fleste tilfeller der et selskap ber om å bli suspendert, dreier det seg om at selskapet skal gjøre et oppkjøp eller selv bli kjøpt opp.

Klokken 8:30 bad Nextgentel Oslo Børs om å stoppe handelen i deres aksje inntil videre, men det er ikke kjent hva som er årsaken.

digi.no kommer tilbake med mer informasjon så snart den foreligger.

Til toppen