Uklar fremtid for digital-TV-målinger

Ved årsskiftet overtar Norsk Gallup og avdelingsleder Jørn Y. Leipart (bildet) stafettpinnen fra MMI for TV-metermålingene. Selv mener de at tallene nå vil bli mer nøyaktige, men er ikke ferdigtenkt på hvordan målingene skal kunne takle den digitale TV-tittingen.

Ved årsskiftet overtar Norsk Gallup og avdelingsleder Jørn Y. Leipart (bildet) stafettpinnen fra MMI for TV-metermålingene. Selv mener de at tallene nå vil bli mer nøyaktige, men er ikke ferdigtenkt på hvordan målingene skal kunne takle den digitale TV-tittingen.

Startskuddet for Norsk Gallup Institutts overtakelse av TV-metermålingene går ved årsskiftet. Da må konkurrenten Markeds- og Media Instituttet (MMI) avslutte sine offisielle målinger som beregner nordmenns TV-vaner, på oppdrag av TV-kanalene NRK, TV 2, TVNorge og TV3.

Når man etter hvert får overgangen til digital-TV-teknologi, vil flere kanaler sende på samme frekvens, og det vil bli mulig å hente ned de programmene man vil, når man vil.

TV-kanalenes sendeskjema vil da bli lite verdt for Norsk Gallup.

- I dag bruker vi teknologi som gjenkjenner bildet, vi er ikke opptatt av frekvenser. Noen systemer vil kunne få problemer ved overgangen til digital TV-teknologi, men ikke våre systemer. Det er klart at det er en del andre utfordringer ved digital-TV også, ingen har alle løsningene, understreker Jørn Y. Leipart, som er avdelingsleder i avdelingen med ansvar for TV-meter målingene overfor digi.no.

- Har dere inngått noen avtaler om hva som skal måles av eventuell bruk av elektroniske programguider, web-TV og liknende i fremtiden?

- Nei, det ligger ikke i kontrakten med TV-selskapene. Vi har ikke tenkt på dette foreløpig, vi har hatt mer enn nok med å få TV-metermålingene opp og stå, sier han.

I en artikkel i januar i år uttalte Norsk Gallup til digi.no at de nye TV-målingene skulle ta høyde for digital-TV. Det faktum at systemet baserer seg på bildegjenkjennelse heller enn frekvens, mener Norsk Gallup gjør at de omgår digital-TV problematikken.

Les:


Ifølge Leipart har enkelte av deltakerne i dagens panel digital-TV-bokser som overfører digitale signaler til analoge fjernsynsapparat, men dette er en marginal andel.

I panelet skal det være 1.000 husstander (tilsvarende omlag 2.500 personer) tilknyttet panelet. Ikke alle disse er klare i dag, men Norsk Gallup regner med å ha rundt 950 husstander i panelet når de starter opp med de offisielle målingene 1. januar 2000.

Hver husholdning som deltar i panelet blir utstyrt med en spesiell fjernkontroll med en knapp for hvert husstandsmedlem. Far i huset er kanskje nummer 1(?), mor nummer 2, og barna Ola og Kari nummer 3 og 4. Fjernkontrollen har en egen knapp for gjester som ser på TV - for eksempel til bruk når bestemor er på besøk.

Signalene fra fjernkontrollen overføres til dekoderen sammen med informasjon om hvilket program og kanal husstandsmedlemmet ser på.

Det systemet Norsk Gallup bruker for å gjenkjenne program- og kanalvalg hos panelet, heter Picture Matching System. Det som skjer, er at bildet på TV-apparatet blir samplet med sekunders mellomrom. Via en datastreng sendes denne informasjonen til dekoderen på TV-apparatet en gang i timen, som igjen sender signaler til en annen boks i huset.

Denne siste boksen ringer opp Norsk Gallup i Oslo en gang i døgnet og overfører informasjonen. Herfra blir dataene analysert og sendt ut til TV-kanalene hver dag.

Når systemet finner identiske strenger fra TV-kanalene og panelets signaler, er det mulig å vite hvilke kanaler som er slått på i husstanden. Dette betyr at Norsk Gallup ikke baserer seg på frekvensene TV-kanalene sender på, men bruker i stedet bilder fra kanalene til å identifisere TV-program og -kanaler som sees på i husstanden.

Noe av informasjonen som framkommer i målingen, kan ikke tilbakeføres, for eksempel om panelhusholdningen ser på en TV-kanal som ikke Norsk Gallup har med i sitt kanalutvalg eller for eksempel om noen i husstanden spiller video/ TV-spill.

Han forteller at rundt 20 prosent av husstandene som deltar i TV-metermålingene vil bli byttet ut hvert år. Årsakene til dette er de tilfeller der husstanden ikke vil delta lenger og i andre tilfeller der husstanden ikke følger opp sine forpliktelser. Eksempel på dette kan være om man registrerer at TV-apparatet har stått på i lengre tid uten at noen har trykket seg inn på panel-fjernkontrollen.

En funksjon som er ny nå som Norsk Gallup overtar TV-meter-målingene, er at alle TV-apparater i husstanden som er koblet på strømnettet vil bli målt. Norsk Gallup tror at enkelte grupper har blitt undermålt i undersøkelsene fra MMI (f.eks. at "TV-seeing på gutterommet" ikke har blitt målt).

I fremtiden kan disse målingene også registrere om panel-husstanden ser på video og i så fall hvilken video. Slik måling baserer seg på at videoer er utstyrt med et eget merkingssystem, og vil i hovedsak omfatte kjøpe- og leievideoer.

Taylor Nelson Sofres utfører slik måling i noen land i dag i tilknytning med TV-meterpanelmålinger, men dette er ikke innbakt i dagens kontrakt med TV-selskapene i Norge.

Til toppen